Poznaj zasady wyjazdu z Ukrainy mężczyzn w wieku poborowym 

Sprawdź kto, mimo stanu wojennego, może wyjechać z Ukrainy, a kto nie ma takiej możliwości.

W związku z obowiązującym stanem wojennym na terenie Ukrainy nie każdy mężczyzna może wyjechać poza granice tego kraju. 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w okresie obowiązywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest co do zasady ograniczony dla mężczyzn – obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat.  

Wyjątki mogą dotyczyć tylko osób, określonych w prawodawstwie. Są to osoby, które posiadają zaświadczenie o odroczeniu poboru oraz zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjalną ewidencję wojskową lub orzeczenie komisji wojskowo-lekarskiej o niezdatności. 

Kolejne przesłanki dotyczą osób: 

– na których utrzymaniu przebywa 3 lub więcej dzieci w wieku do lat 18,

 – samotnie wychowujących dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z niepełnosprawnością

 – są rodzicami adopcyjnymi, opiekunami, których bliska rodzina zginęła lub zaginęła w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.

Więcej informacji: https://zakon.rada.gov.ua/laws/