Prawo ponownego wjazdu do Polski dla uciekających z Ukrainy

Zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy Straż Graniczna odmawia ponownego wjazdu na terytorium RP obywatelom Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24.02.2022, objęto ich ochroną czasową, opuścili oni terytorium naszego kraju na okres nieprzekraczający 30 dni, po czym chcieli wrócić.

 Takie decyzje dotyczyły osób, które przekroczyły okres 90 dni pobytu w strefie Schengen.  Zgodnie z interpretacją Straży Granicznej taka sytuacja wykluczała prawo wjazdu do Polski bez dodatkowych dokumentów uprawniających do wjazdu.

 Odpowiedzią dla tych dylematów stało się jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie, z którym takie działania są bezpodstawne. Obywatele Ukrainy, którzy wyjechali ze swojego kraju po wybuchu wojny mogą, w okresie 18 miesięcy  swobodnie wyjeżdżać z Polski i każdy ich wjazd będzie legalny. 

 W załączeniu:

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Https: //ukraina.Interwencjaprawna.Pl/wp-content/uploads/2022/07/MSWiA_stanowisko.Jpg