Sposób, forma i tryb reklamacji towarów niezgodnych z umową 

Po zawarciu umowy kupna sprzedaży każdy konsument z mocy prawa może reklamować towar niezgodny z umową. Reklamacja jest składana do sprzedawcy, bo to właśnie sprzedawca odpowiada wobec kupującego za zgodność towaru z umową. 

 Towar jest zgodny z umową, gdy:

  • nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany
  • jego właściwości są zgodne z tym co publicznie do wiadomości podaje sprzedawca lub producent. Jeśli zatem reklama informuje o tym, że towar spełni określone oczekiwania – brak ich spełnienia można reklamować. 

Reklamacja składana jest do sprzedawcy w terminie dwóch miesięcy od ujawnienia się niezgodności pod rygorem utraty tych uprawnień.  Warto posługiwać się tradycyjnym listem poleconym celem potwierdzenia faktu, iż sprzedawca zapoznał się z treścią reklamacji. 

Konsument może żądać:

  • nieodpłatnej naprawy 
  • wymiany towaru na nowy.

O tym czy reklamacja została uznana konsument powinien być poinformowany niezwłocznie. Co ważne – w przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedawcy w terminie 14 dni uważa się, że reklamacja została uznana. 

Nieodpłatność wymiany czy też naprawy nie wyklucza faktu, iż sprzedawca ma tez obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów przez kupującego -tj. kosztów demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia. 

 W przypadku, gdy sprzedawca odrzuci naszą reklamację możemy skierować sprawę do mediacji przez Inspekcję Handlową w Szczecinie ul. Jana Matejki 6b

sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej w Szczecinie ul. Jana Matejki 6 oraz 

Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11046.asp

Porady (szczecin.uw.gov.pl)