Umowa kupna – sprzedaży – wzajemne obowiązki stron 

Umowa kupna – sprzedaży jest naszą najbardziej „codzienną” umową. Zawieramy ją w każdym sklepie spożywczym, w kinie, jadąc taksówką, ale też kupując meble czy telefon komórkowy. Kupujemy zarówno towary jak i usługi. Pamiętajmy, że to konsument wybiera towar i to on decyduje jakie ma mieć cechy. 

 W polskim prawie konsument jest chroniony o ile sam zadba o swoje interesy. I tak: przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży zaleca się zapoznanie się z dokumentami jakie podpisujemy, ponieważ to całość dostarczonych dokumentów tworzy umowę. 

Informacje obowiązkowe jakie muszą zostać przedstawione konsumentowi to w szczególności: cena, nazwa towaru, określenie producenta lub importera. Obowiązkowo sprzedawca musi nam wydać: paragon, rachunek lub fakturę, pisemne potwierdzenie tzw. istotnych warunków umowy oraz instrukcję obsługi, jeśli zakupiony towar wymaga takiego dokumentu.

Otrzymane wraz z towarem  dokumenty należy zachować – są one niezbędne w przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub nie będzie spełniał swojej roli.

Umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy – np. na ulicy, podczas prezentacji w domach lub na odległość – np. przez internet powoduje dodatkowe uprawnienia dla konsumenta i obowiązki dla sprzedawców. Przede wszystkim sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy. 

Korzystając z takiej formy zakupu konsument ma prawo bez podania przyczyny w terminie 10 dni odstąpić od umowy od momentu:

  • zawarcia umowy- w przypadku zawarcia umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy
  • wydania rzeczy – w przypadku umowy na odległość

 Aby skutecznie odstąpić od umowy obowiązkiem konsumenta jest poinformowanie o tym przedsiębiorcy na piśmie. W efekcie takich działań umowa jest uznana za niezawartą a sprzedawca nie może potrącić żadnej kwoty z tytułu odstąpienia. Obowiązkiem konsumenta jest zwrot towaru – zwykle następuje to na koszt konsumenta.

W razie nieporozumień i braku możliwości porozumienia się ze sprzedającym pomocą służy:

Miejski Rzecznik Konsumentów https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11046.asp

Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej https://www.szczecin.sa.gov.pl/darmowa-pomoc-prawna,new,m2,131.html,585