Wskazówki systemu opieki medycznej dla osób objętych ubezpieczeniem NFZ

Praktyczne wskazówki systemu opieki medycznej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 W polskim systemie opieki zdrowotnej pierwszym szczeblem jest podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarz pierwszego kontaktu. Takiego lekarza należy wybrać w przychodni składając pisemną deklarację. Do niego rejestrujemy się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia. W ramach ubezpieczenia można udać się do lekarza także wtedy, gdy nic nam nie dolega a mamy potrzebę zrobienia badań okresowych kontrolujących stan zdrowia. Ten lekarz wypisze nam też recepty na leki jakie musimy przyjmować na stałe. Przy okazji wyboru lekarza rodzinnego sprawdzimy, czy jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Po podaniu numeru PESEL system zweryfikuje nasze uprawnienia do darmowej opieki zdrowotnej. 

Zaleca się by do tego samego lekarza były zapisywane całe rodziny – ułatwia to diagnostykę i lekarz ten staje się naszym rodzinnym lekarzem w pełnym znaczeniu tego słowa. W Szczecinie znajduje się 269 przychodni, z których 22 udostępnia rejestrację online.

Kolejny szczebel to lekarze specjaliści. Są to np. okuliści, neurolodzy, kardiolodzy, diabetolodzy itp. Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu – lekarza rodzinnego nie zostaniemy do nich zapisani na wizytę.

Zdarzają się też sytuacje nagłe i wymagające pilnej pomocy. W takim wypadku należy dzwonić na numer 999 – jest to numer pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni przyjadą najszybciej i zadecydują czy jest potrzeba przewiezienia pacjenta do szpitala. Ważnym jest by nie nadużywać tej możliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za nieuzasadnione wezwanie karetki grozi grzywna do 1500 zł (wezwana przez pogotowie policja może nałożyć mandat z art. 66 kodeksu wykroczeń).

https://www.nfz-szczecin.pl/a72tt_strony_internetowe_placowek.htm

https://www.999.szczecin.pl/