ZATRUDNIENIE  OBCOKRAJOWCA – DODATKOWE WYMOGI

W związku z informacją o zakończeniu od dnia 01.07 2022r przyznawania dodatku w wysokości  40 zł dziennie na każdego uchodźcę , koleją rzeczy stanie się konieczność poszukiwania zatrudnienia i podejmowanie pracy na terenie RP. Taka idea jest jak najbardziej zasadna i ma prowadzić do usamodzielnienia się tych którzy podjęli decyzję o dłuższym pobycie w naszym kraju. 

Ważnym zatem jest posiadanie świadomości przez obydwie strony tj przez pracodawcę i pracownika iż zatrudnienie obcokrajowca  wiąże się z dodatkowymi obowiązkami które nie wynikają bezpośrednio z jednego  – ściśle  określonego przepisu , niemniej jednak dotychczasowa praktyka w szczególności kontrole i zalecenia Inspekcji Pracy bardzo mocno uczulają   by stosować pewne żelazne reguły w tym zakresie . Dotyczą one przede wszystkim rzetelnego udokumentowania i potwierdzenia faktu iż obcokrajowiec zrozumiał zarówno treść umowy  jaką zawarł z pracodawcą, warunków pracy, regulaminu jaki obowiązuje w zakładzie pracy , zasad BHP i wszystkich innych kwestii związanych z  charakterem podjętego zatrudnienia.  Dopełnienie tego obowiązku jest istotne dla obydwu stron i pozwala na uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień.

Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem 

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art35954511-umowa-o-prace-ukrainiec-musi-wiedziec-co-podpisuje