Zmiana systemu pracy urzędów w Szczecinie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i beneficjentom wprowadzane są w naszym mieście poniższe zmiany:

Urząd Wojewódzki w Szczecinie – od 16 marca 2020 r. godz. 10.00 do odwołania zostaje zawieszona obsługa osób nieumówionych (biletomaty będą nieczynne). Od 17 marca 2020 r. obsługa klienta odbywać się będzie tylko w uzasadnionych, ważnych sprawach, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu swojej wizyty – Wyślij prośbę na adres mailowy lub zadzwoń: e-mail: informacjaSO@szczecin.uw.gov.pl ; infolinie: sprawy cudzoziemców, legalizacja pobytu – 91 4303728, 91 4303001; zezwolenie na pracę – tylko pracodawcy – 91 4303498; sprawy obywatelstwa – 91 4303779; sprawy obywateli UE – 91 4303779; wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń – 91 4303779

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie – bezpośrednia obsługa klientów zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając w poczty, internetu i specjalnych urn wystawionych przy wejściu do urzędu.

Urząd Miasta Szczecin – bezpośrednia obsługa klientów od 20.03.2020 r. zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, Internetu i specjalnych urn.

Wnioski i podania do Urzędu można:

– Wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii krajowej 1, 70-456 Szczecin

– Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP

– Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:

Przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta na Pl. Armii Krajowej 1

Przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40