Zniesione ograniczenia

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zostają zniesione ograniczenia:

 • Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni mogą wrócić do pracy i nauki – nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny
 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.
 • Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte
  Wprowadzone są jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
  Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court)
 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni.
  Do tej pory hotele nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zostaje zniesiony ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
  Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu
 • Sklepy budowlane czynne w weekendy.
  Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
 • Biblioteki i muzea.
  Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
  Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną
 • Rehabilitacja lecznicza.
  Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej.
  Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

 

Od środy 6 maja 2020 roku:

 • Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli.
  Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
  Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
  – przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  – gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

 

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.