Czy przysługuje mi urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest jednym z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Przysługuje osobie, która pozostaje w stosunku pracy i której urodziło się dziecko. Podstawowy wymiar tego urlopu (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) wynosi 20 tygodni. Wymiar urlopu zwiększa się w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Zgodnie z regulacją kodeksową w przypadku urodzenia: 2 dzieci przysługuje 31 tygodni urlopu, 3 – 33 tygodnie, 4 – 35 tygodni, 5 i większej liczby dzieci – 37 tygodni. 37 tygodni jest więc maksymalnym okresem urlopu macierzyńskiego.
Masz prawo wykorzystać część urlopu jeszcze przed urodzeniem dziecka. Maksymalna długość urlopu, jaki można rozpocząć wykorzystywać jeszcze przed rozwiązaniem, wynosi 6 tygodni.

Oprócz tego przysługuje Ci prawo do odstąpienia od części urlopu macierzyńskiego na rzecz wykorzystania go przez ojca dziecka. Możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy wykorzystasz wcześniej minimum 14 tygodni swojego urlopu. W takim przypadku powinnaś poinformować swojego pracodawcę o rezygnacji z części urlopu najpóźniej na 7 dni przed powrotem do pracy.

W trakcie urlopu macierzyńskiego otrzymujesz zasiłek macierzyński. To świadczenie opłacane z ubezpieczenia chorobowego. Aby otrzymywać pieniądze, należy dostarczyć pracodawcy wymagane dokumenty: http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/niezbedne-dokumenty.