Dziecko

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i pierwszych klas szkół podstawowych rozpoczęta!

Początek marca to gorący czas dla opiekunów najmłodszych dzieci. 4 marca ruszyła rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki,  należy wypełnić wniosek za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajduje […]

Ferie zimowe 2024

Wielkimi krokami zbliża się zimowa przerwa w zajęciach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci. W woj. zachodniopomorskim ferie odbędą się w terminie 15. – 28 stycznia 2023. Jest to czas, kiedy wiele rodzin planuje wspólny wyjazd, by móc odpocząć od codziennych wyzwań. Jak zapewnić opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy nie planujemy wyjazdów w okresie ferii […]

 System miejskiego wsparcia dla najmłodszych

Okres wakacyjny powoli zmierza ku końcowi. Druga połowa sierpnia wiąże się z powrotami z wakacji i jest to najwyższy czas, by zdecydować o tym, komu oddamy pod opiekę naszego malucha, gdy my sami będziemy w pracy. Miasto Szczecin przywiązuje dużą wagę do pomocy rodzicom w opiece nad ich pociechami. Żłobki i Kluby dziecięce to miejsca, […]

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024

Jeszcze zimowo za oknami a rodzice i opiekunowie najmłodszych dzieci już muszą zadbać o miejsca dla swoich pociech po tegorocznych wakacjach. Jest to czas, gdy rusza większość rekrutacji do publicznych placówek edukacyjnych dla najmłodszych. W roku 2023 rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych, a także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie […]

Motoeksperymentarium SMYK w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

„Pełne szaleństwo” w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Takimi słowami opisują nową wystawę zwiedzający Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, które dotychczas było kojarzone z historią motoryzacji oraz ciekawymi, ale statycznymi eksponatami. Od 01 lutego 2023 roku przestrzeń Muzeum została zagospodarowana interaktywnie i w dniu otwarcia przyciągnęła tłumy odwiedzających. Motoeksperymentarium SMYK – bo tak […]

Ferie zimowe w 2023 roku

Wielkimi krokami zbliża się zimowa przerwa w zajęciach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci. W województwie zachodniopomorskim ferie odbędą się w terminie 13 – 26 lutego 2023. Jest to czas, kiedy wiele rodzin planuje wspólny wyjazd, by móc odpocząć od codziennych wyzwań. Warto przypomnieć, iż tylko do końca marca 2023 roku możemy wykorzystać Bon Turystyczny, który […]

500 PLUS DLA UCHODŹCY – KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

Dla uzyskania 500 PLUS konieczne jest złożenie  wniosku przez internet – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.. By zalogować się do PUE, potrzebny jest profil zaufany i telefon komórkowy. Po złożeniu wniosku o 500+, na PUE o będzie decyzja o przyznaniu świadczenia. Dla ułatwienia w sobotę i niedzielę placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, […]

ALIMENTY DLA DZIECI CUDZOZIEMCÓW

W sytuacji, gdy jedno z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacji na rzecz dziecka niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania postanowienia sądu. Sądem tym może być zarówno sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, jak i miejsca zamieszkania pozywanego rodzica. W sprawach, w których pozwanym jest cudzoziemiec sprawę rozstrzyga […]

Obowiązek szkolny

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe nauka w Polsce obowiązkowa jest do ukończenia 18. roku życia. Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ww. ustawy).Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie […]

Studia dla cudzoziemca na polskich uczelniach wyższych

Studia w Polsce dzielą się na trzy stopnie studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia) i studia doktoranckie (III stopnia).  W Polsce są również możliwe studia podyplomowe, które zwykle trwają rok lub półtora roku. Rok akademicki w Polsce dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się na początku […]

Opiekun Tymczasowy

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyły już 3 miliony uchodźców z Ukrainy w tym głównie kobiety i dzieci – często niespokrewnione . Na terenie Polski małoletnie dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osoby dorosłej lub też instytucji.  Na potrzeby tej sytuacji  maksymalnie ułatwiono możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego osobom niespokrewnionym ze […]

Zmiany w programie 500+

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski i wypłaca […]

Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP…

Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP, dziecko nabywa obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej z urodzenia. W prawie polskim obowiązuje tzw. ius sanguinis czyli prawo krwi. Oznacza to, że dziecko uzyskuje obywatelstwa kraju jednego ze swoich rodziców, a nie obywatelstwo miejsca (kraju) w którym się urodziło. Aby nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko stało się faktem, w Wydziale […]

Powrót do szkoły w czasach koronawirusa

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w […]

Co zrobić, gdy pojawia się problem z przyjęciem dziecka do szkoły lub zorganizowaniem bezpłatnej nauki języka polskiego?

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu i nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby te przyjmowane są do publicznych szkół podstawowych, w których ustalono obwód, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Do szkół podstawowych innych niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, a także do […]

Czy moje dziecko może liczyć na pomoc szkoły, jeśli ma trudności adaptacyjne?

Dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może […]

Jakie są warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach?

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w: a) przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego, a) szkołach podstawowych również w szkołach podstawowych specjalnych b) szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe) również w szkołach ponadpodstawowych specjalnych c) szkołach artystycznych, placówkach oświatowych na warunkach dotyczących obywateli polskich. 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi […]

Chcę zapisać dziecko do żłobka, co powinienem wiedzieć?

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW, ZASAD ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W ŻŁOBKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 1. Opieka w żłobku może być sprawowana nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. 2. Warunkiem zapisania do żłobka jest posiadanie przez […]

Czy moje dziecko ma ubezpieczenie zdrowotne?

Osoby do 18 roku życia, niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, posiadają prawo do opieki zdrowotnej. Jednak zgodnie z ustawą podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu. Dziecko do ubezpieczenia może zostać zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych, instytucję, która sprawuje opiekę nad dzieckiem lub szkołę.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko cudzoziemca przyjmowane jest na takich samych zasadach, jak dziecko polskie. Należy w tym celu wypełnić wniosek – w konkretnej placówce możesz dowiedzieć się, czy należy zrobić to osobiście, czy online. Jeśli zaś chodzi o starsze klasy szkoły podstawowej, a także szkoły średnie, to przyjmuje się do nich dziecko na […]

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola, musisz najpierw sprawdzić w danej placówce, czy wniosek składa się drogą elektroniczną, czy też bezpośrednio w przedszkolu. Zapisy zaczynają się zwykle w marcu, a pierwszeństwo mają te dzieci, które zamieszkują na terenie gminy lub miasta, gdzie przedszkole się mieści. W przypadku przedszkoli publicznych lokalne władze samorządowe podejmują decyzję o tym, […]

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Jeśli chcesz zapisać dziecko do żłobka, ale nie wiesz do którego, wykaz wszystkich placówek możesz znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. Ze względu na fakt, iż nie ma ujednoliconej procedury zapisu do żłobka, po wyborze konkretnej placówki, musisz w niej sprawdzić, jakie zasady zapisu obowiązują. W części placówek funkcjonują zapisy wyłącznie osobiste, w innych natomiast możliwe są […]

Czy przysługuje mi świadczenie 500+?

Świadczenia 500+ na dziecko przysługują nie tylko obywatelom polskim, ale również cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z dzieckiem, o świadczenie dla którego się ubiega. Aby móc się o nie starać, należy posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA, albo posiadać obywatelstwo jednego z krajów, który posiada zawartą z […]

Jak zalegalizować pobyt dziecka?

Istnieje kilka możliwości zalegalizowania pobytu Twojego dziecka w Polsce. Uzależnione są one od podstawy prawnej przebywania rodziców na terenie PL. Twoje dziecko otrzymuje pozwolenie na pobyt stały, jeśli Ty posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, a Twój potomek: – urodził się w czasie, gdy Ty posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy – urodził […]

Czy mogę skorzystać ze zwolnienia chorobowego na dziecko?

Jeśli posiadasz ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do wykorzystania zwolnienia na chore dziecko. W takiej sytuacji podczas wizyty u lekarza z dzieckiem, ten powinien wystawić Ci zwolnienie. W przypadku, gdy zachodzi konieczność, abyś sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. W roku kalendarzowym możesz wykorzystać odpowiednio: – 60 dni w przypadku dzieci zdrowych do […]

Czy przysługuje mi urlop wychowawczy?

Jeśli posiadasz dziecko, które ma mniej niż 6 lat (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 18 lat) masz prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. Aby skorzystać z tego rodzaju urlopu musisz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a Twój staż pracy (niekoniecznie u aktualnego pracodawcy) musi wynosić minimum 6 miesięcy. Z urlopu wychowawczego mogą w tym […]

Czy przysługuje mi urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest jednym z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Przysługuje osobie, która pozostaje w stosunku pracy i której urodziło się dziecko. Podstawowy wymiar tego urlopu (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) wynosi 20 tygodni. Wymiar urlopu zwiększa się w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Zgodnie z regulacją kodeksową w […]