Działalność nierejestrowana jako sposób na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa dla cudzoziemców

 W polskim prawie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej niezbędnym jest zarejestrowanie jej w odpowiednim rejestrze. Rejestr ten zależy od wielu czynników w tym w szczególności od założonej formy prawnej przedsiębiorstwa. 

Niemniej jednak nie każdy potrzebuje prowadzić działalność na dużą skalę.Takim drobnym działalnościom zarobkowym służy działalność nierejestrowana.

 Jej podstawowe kryteria to:

  • przychody z działalności w żadnym miesiącu danego roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (jest to obecna wysokość związana z 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • w okresie 60 miesięcy przed tymi działaniami nie była prowadzona działalność gospodarcza rejestrowana

 Osoba prowadząca taką działalność nie podlega obowiązkowi płacenia składek ZUS, nie potrzebuje numerów NIP I REGON, nie płaci podatku VAT a zamiast trudnej księgowości wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

Ważne jednak jest to, iż w takim przypadku osoba prowadząca działalność ma status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z tego względu nie jest już konsumentem i musi znać swoje obowiązki z tej roli wynikające.

Taka forma działalności sprawdza się przy pracy wykonywanej w domu – tzw. chałupniczej, przy pracy wykonywanej sezonowo związanej ze zbiorem owoców, warzyw czy runa leśnego. 

 Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na:

www.biznes.gov.pl

 Szczegółowe  i indywidualne porady świadczą nasi doradcy.

Home