Szczeciński Budżet Obywatelski  trwa nabór!

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu Miasta Szczecin. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągną najlepszy wynik przeznaczone zostaną do realizacji.

W nowym regulaminie SBO pojawia się inny niż dotychczas podział środków: 70% puli zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego.

Każdy mieszkaniec Szczecina może mieć wpływ na współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu. Nowością tegorocznej edycji jest głosowanie elektroniczne. 

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17.200 000 zł.

Więcej informacji 

https://sbo.szczecin.eu/w-tym-roku-mieszkancy-beda-mogli-zglaszac-i-glosowac-na-projekty-szczecinskiego-budzetu

Wsparcie dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.  Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedmioty, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia tzn. wyrobów medycznych, które nie są finansowane w 100 % z NFZ. Mogą to być np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pielucho-majtki, cewniki, sprzęt stomijny.

O dofinasowanie można ubiegać w ramach przedmiotów zakupionych po 24 lutego 2022.

Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami można składać w:
Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością  przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza) 71-104 Szczecin.

Poniedziałek 8.00 do 15.00

Wtorek – Czwartek 10.00 do 14.00

W piątki wnioski nie są przyjmowane. 

UWAGA!! 

Nie będą przyjmowane wnioski bez wymaganych załączników:

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

– wniosek w języku polskim (do zapoznania się wniosek w języku ukraińskim),

– oświadczenie osoba z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje: mopr.szczecin.pl 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024

Jeszcze zimowo za oknami a rodzice i opiekunowie najmłodszych dzieci już muszą zadbać o miejsca dla swoich pociech po tegorocznych wakacjach.

Jest to czas, gdy rusza większość rekrutacji do publicznych placówek edukacyjnych dla najmłodszych. W roku 2023 rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych, a także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 6 marca.

Strona internetowa: https://nabor.pcss.pl/szczecin/ to adres, gdzie rodzice i opiekunowie znajdą pełną ofertę placówek oraz możliwość zapisania dziecka do wybranego przedszkola czy szkoły. 

Więcej informacji, w tym szczegółowe zasady naboru zarówno do przedszkoli, jak i do klas I szkół podstawowych oraz szczegółowy harmonogram naboru znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/edukacja/rekrutacje-do-klas-i-sp-i-przedszkoli-publicznych-na-rok-szkolny-2023-2024

Nabór wniosków na mieszkania socjalne 2023

We wtorek 14 lutego rozpocznie się nabór wniosków na mieszkania socjalne. Są to lokale o niskim czynszu, przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. W ostatnich dziewięciu latach ZBiLK w ramach naborów wynajął ponad pół tysiąca takich mieszkań.

Pierwszy w tym roku nabór na lokale socjalne ruszy 14 lutego i potrwa do 28 lutego br. O wynajęcie takiego mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie 3537,68 zł.  Pozostałe progi dochodowe znajdują się na stronie ZBiLK.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne są wyremontowane, jednak mogą być o obniżonym standardzie (toaleta na półpiętrze, ogrzewanie piecowe). Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok 1,45 zł za m2 czyli np  w lokalu o pow. 35 m2 wyniesie on ok 50 zł miesięcznie plus media (prąd, woda, gaz itp).  

 

Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie m.in.: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia i warunków w jakich się obecnie mieszka. Na podstawie punktacji  ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczną listę osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania socjalnego.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej ZBiLK. Można je pobrać również osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.  

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie ZBiLK tylko w terminie 14.02.2023 r. – 28.02.2023 r. W przypadku złożenia wniosku bez obowiązkowych dokumentów, uznaje się go za niekompletny i pozostawia bez rozpoznania. 

Aby uzyskać informację w tej sprawie, można dzwonić pod nr telefonów, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30:

Tel. 91 48 86 301

Tel. 91 48 86 333

Tel. 91 43 45 455

 

Więcej na stronie www.zbilk.szczecin.pl

CERTYFIKAT SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO RODZINOM

Szczecin z certyfikatem!

W związku z pilotażowym projektem standaryzacji działań na rzecz rodzin możliwy do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego; miasto Szczecin jako jedno z pierwszych miast w Polsce uzyskało zaszczytny CERTYFIKAT SAMORZĄDU PRZYJAZNEGO RODZINOM. 

Do uzyskania tego tytułu przychylił się też Związek Dużych Rodzin 3+, doceniając powołanie w Szczecinie Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Procesowi certyfikacji towarzyszyło szereg szkoleń skierowanych zarówno do młodych rodziców, rodzin z większą liczbą dzieci, warsztatów dla ojców, czy też spotkań dotyczących zaburzeń odżywiania. Nie zapomniano o małżonkach, dla których ważne były warsztaty na temat wzmacniania więzi oraz poprawnej komunikacji w małżeństwie. 

Istotny był też program szkoleń dla urzędników oraz materiały warsztatowe, które będą pomocne w dalszej pracy na rzecz rodzin. 

https://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/chapter_117000.asp https://rodzina.szczecin.eu/

Motoeksperymentarium SMYK w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

„Pełne szaleństwo” w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Takimi słowami opisują nową wystawę zwiedzający Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, które dotychczas było kojarzone z historią motoryzacji oraz ciekawymi, ale statycznymi eksponatami. Od 01 lutego 2023 roku przestrzeń Muzeum została zagospodarowana interaktywnie i w dniu otwarcia przyciągnęła tłumy odwiedzających.

Motoeksperymentarium SMYK – bo tak brzmi nazwa tego przedsięwzięcia, zawiera 15 interaktywnych eksponatów, które związane są z obsługą pojazdów czy też symulacją jazdy pod wpływem środków odurzających. Można zrealizować własnoręczny przeglądu pojazdu czy też w bezpiecznych warunkach doświadczyć stłuczki samochodowej. Jest możliwość zaprogramować stanowisko, tak by sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się i reaguje kierowca wypoczęty a w jaki sposób zmęczony.

Optymalny pobyt w Motoeksperymentarium organizatorzy przewidzieli do godziny. Oprócz poniedziałku otwarte jest codziennie. W każdy wtorek wstęp jest bezpłatny.

https://muzeumtechniki.eu/motoeksperymentarium/atrakcje/

Ferie zimowe w 2023 roku

Wielkimi krokami zbliża się zimowa przerwa w zajęciach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci.

W województwie zachodniopomorskim ferie odbędą się w terminie 13 – 26 lutego 2023. Jest to czas, kiedy wiele rodzin planuje wspólny wyjazd, by móc odpocząć od codziennych wyzwań.

Warto przypomnieć, iż tylko do końca marca 2023 roku możemy wykorzystać Bon Turystyczny, który jest realizowany na terenie Polski. Rodzina cudzoziemców może posiadać bon pod warunkiem, iż mieszka w Polsce i co najmniej jedno z rodziców ma tytuł pobytowy, uprawniający do korzystania z pomocy społecznej. Do takich tytułów należą: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, ochrona uzupełniająca, status uchodźcy oraz obywatelstwo.

Jak zapewnić opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy nie planujemy wyjazdów w okresie ferii ? 

Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty przygotował bogatą ofertę półkolonii w placówkach oświatowych. To wspaniała propozycja dla zapracowanych rodziców i ich pociech. Oprócz posiłków dzieci mają zapewnioną opiekę, a także kreatywne zajęcia. Prosimy zapoznać się z poniższymi propozycjami:

https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=2cf0f17002044aaa8df452c2888d2a6a

MODUŁ OBSŁUGI SPRAW – nowy serwis dla cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy skierowany do cudzoziemców. Dzięki niemu możliwe jest m.in. wypełnienie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Nowopowstały serwis jest dostępny w aż 7 wersjach językowych, w tym między innymi ukraińskiej, francuskiej, wietnamskiej oraz arabskiej. Za jego pośrednictwem wszyscy zainteresowani mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące obowiązujących procedur migracyjnych oraz poprawnego wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Portal umożliwia również wypełnienie oraz przesłanie do właściwego wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy. Należy jednak pamiętać, że obecnie po przesłaniu uzupełnionego wniosku za pośrednictwem portalu, nadal konieczne jest wydrukowanie go, podpisanie oraz osobiste złożenie w danym urzędzie wojewódzkim. Planuje się, że w przyszłości serwis zapewni możliwość złożenia dokumentów jedynie w wersji elektronicznej.

Nowopowstały portal dostępny jest pod adresem: mos.cudzoziemcy.gov.pl

Podsumowanie 2022 roku

Zespól Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców w roku 2022 aktywnie włączył się w działania związane z nagłym wybuchem wojny w Ukrainie i przybywającymi do Szczecina uchodźcami. Spotkaliśmy się z minimum 800 osób. Wielokrotnością tych spotkań były porady telefoniczne i pomoc mailowa. 

Uchodźcy zwracali się do nas z kłopotami dnia codziennego. Bezpieczne miejsce zamieszkania, dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, legalizacja opieki nad małoletnimi którzy przybyli do Szczecina bez opiekunów prawnych, informacje o dostępie do edukacji, nauka języka polskiego oraz poszukiwanie pracy – to przykładowe zagadnienia z jakimi się do nas zwracano. 

Miasto Szczecin jest miejscem przyjaznym nie tylko dla uchodźców wojennych. Spotykaliśmy się z problemami cudzoziemców przybyłych z dalekich krajów azjatyckich, z Anglii, RPA i Stanów Zjednoczonych. 

Na zakończenie roku każdemu z Państwa przebywającemu na terenie naszego miasta dziękujemy za okazane zaufanie i przekazujemy nasze tradycyjne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2023.

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo dostępu do naszej dokumentacji medycznej jest naszym prawem niezbywalnym. Żadna placówka medyczna, która opiekuje się naszym zdrowiem, nie ma prawa odmówić nam wglądu w tę dokumentację, otrzymania jej kopii, czy też przesłania w formie elektronicznej, jeśli tak jest prowadzona. Co do zasady prawo do wydania tych dokumentów nie powinno być związane z ponoszeniem przez pacjenta żadnych opłat. Także forma składania wniosków o udostępnienie tej dokumentacji nie może podlega żadnym wymogom formalnym. Wniosek taki może zostać złożony pisemnie, w formie elektronicznej, a także ustnie i każda forma jego złożenia jest dopuszczalna.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.12.2018 r. sygn. Akt II OSK 3024/18 jednoznacznie wynika, iż podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych w przypadku związanej z ochroną życia pacjenta powinien stworzyć możliwość udostępnienia tej dokumentacji bez ograniczenia czasowego. Jakakolwiek zwłoka w tym zakresie będzie traktowana jako naruszenie prawa pacjenta.
W przypadku śmierci – prawo do otrzymania dokumentacji medycznej przysługuje osobie upoważnionej przez pacjenta do jej odbioru, osobie, która w chwili jego śmierci była przedstawicielem ustawowym, a także każdej osobie bliskiej zmarłemu na jej wniosek. Za osobę bliską uważani są: małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (dziecko, rodzice, dziadkowie, wnukowie, teściowie), przedstawiciel ustawowy, ale także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na poniższej stronie oraz w szerokim i ciekawym opracowaniu Rzecznika Praw Pacjenta – linki poniżej: 

https://www.gov.pl/web/rpp/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-po-smierci-pacjenta 

file:///C:/Users/hp/Downloads/objasnienia_prawne_18112019.pdf

Dokument DIIA.PL

Diia.pl to dokument pobytowy w aplikacji mobilnej m Obywatel. Dostępny jest dla tych cudzoziemców objętych specustawą, którzy posiadają numer PESEL UKR oraz założyli profil zaufany.

Do korzystania z tej aplikacji niezbędne jest:

• przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku;

• nadany numer PESEL (z pieczątką „Osoba o statusie UKR”);

• login i hasło do profilu zaufanego;

• telefon z systemem Android albo IOS  z odpowiednimi wersjami ;

• dostęp do Internetu.

Dane z tej aplikacji spełniają funkcję dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE. Pozwala on również na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Dane umieszczone w systemie są zaszyfrowane i posiadają certyfikat. Certyfikat także potwierdza autentyczność danych. Certyfikat zostanie uzyskany podczas aktywowania programu. Nawet po utracie telefonu dane personalne są bezpieczne – chroni je nie tylko zapis szyfrowy, ale i kod odblokowania i hasło, jaki jest wybierany podczas aktywacji programu.

 Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem :

https://www.gov.pl/web/mswia/diiapl–elektroniczny-dokument-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainyhttps://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua)

Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy na mocy specustawy

Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, zgodnie z przepisami specustawy, będą dotyczyły:

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022r. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy, pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (czyli do 24 sierpnia 2023 r.), jeżeli:

⇒ wjechał on do Polski legalnie w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.,

⇒ wjazd do Polski nastąpił bezpośrednio z terenu Ukrainy i w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie oraz

⇒ deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

 Obywatele Ukrainy, którzy przebywali w Polsce legalnie przed datą 24 lutego 2022r. 

W tym drugim przypadku pod uproszczone zasady zatrudniana będą „podpadać” inni obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce. Zaliczać się będzie do nich m.in. obywatele Ukrainy, którym specustawa przedłuża ważność tytułów pobytowych.

 Przykładowo, art. 42 specustawy, według którego jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

Analogiczne zasady przedłużania pobytu dotyczą także zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Zgodnie zaś z art. 44 specustawy, pobyt obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski na podstawie zgody komendanta placówki Straży Granicznej na odcinku granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą (mowa o zgodzie z art. 32 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. Z przepisu nie wynika literalnie, czy 18 miesięcy liczy się od dnia wjazdu do Polski, czy od upływu 15 dni pobytu w Polsce na podstawie zgody. Podstawą do uznania iż mamy do czynienia z osobą która przekroczyła granice po 24 lutego 2022 jest pieczątka w paszporcie lub nadany numer PESEL gdzie przed urzędnikiem gminy będzie złożone oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Czy Ukrainiec może zarejestrować się jako bezrobotny?

Obywatel Ukrainy ma taką możliwość – może się zarejestrować oraz zostać uznany za osobę bezrobotną albo poszukującą pracy. Do obywateli Ukrainy nie będzie stosowane kryterium wieku – 60 lat w przypadku kobiet i 65 – mężczyzn. Oznacza to, że również osoby starsze będą mogły się rejestrować.

Prawo ponownego wjazdu do Polski dla uciekających z Ukrainy

Zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy Straż Graniczna odmawia ponownego wjazdu na terytorium RP obywatelom Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24.02.2022, objęto ich ochroną czasową, opuścili oni terytorium naszego kraju na okres nieprzekraczający 30 dni, po czym chcieli wrócić.

 Takie decyzje dotyczyły osób, które przekroczyły okres 90 dni pobytu w strefie Schengen.  Zgodnie z interpretacją Straży Granicznej taka sytuacja wykluczała prawo wjazdu do Polski bez dodatkowych dokumentów uprawniających do wjazdu.

 Odpowiedzią dla tych dylematów stało się jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie, z którym takie działania są bezpodstawne. Obywatele Ukrainy, którzy wyjechali ze swojego kraju po wybuchu wojny mogą, w okresie 18 miesięcy  swobodnie wyjeżdżać z Polski i każdy ich wjazd będzie legalny. 

 W załączeniu:

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Https: //ukraina.Interwencjaprawna.Pl/wp-content/uploads/2022/07/MSWiA_stanowisko.Jpg

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy- procedury urzędowe 

 Zgodnie z polskim  Kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Urzędy Wojewódzkie są jednak tak przeciążone napływającymi wnioskami dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy, że często ich pracownicy nie są w stanie wydać decyzji w rok, a co dopiero w miesiąc. Brakuje pracowników, aby zajmować się ciągle napływającymi sprawami.

Jeżeli Twoje postępowanie toczy się już bardzo długo, złóż najpierw Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Prawo składania wniosków i skarg wynika wprost z art. 63 Konstytucji. Uprawnienie to zostało powtórzone w art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Masz prawo żądać, aby Twoja sprawa została załatwiona w ustawowym terminie. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy będzie impulsem do tego, by organ, który zbyt długo załatwia sprawę, pochylił się nad aktami Twojego postępowania.

 Jeśli będzie to dla Państwa trudne – zapraszamy na dyżur Centrum Informacji dla Cudzoziemców. 

Cudzoziemcy.szczecin.eu

 Jak zatrudnić obywatela Ukrainy na mocy specustawy?

Żeby obywatele Ukrainy mogli legalnie wykonywać pracę w Polsce, pracodawca powinien powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tego podmiotu, o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Zezwolenie na pracę jest podstawowym tytułem legalizującym pracę cudzoziemców. Specustawa wyłącza, jednak, konieczność uzyskania zezwolenia na pracę dla obywatela Ukrainy, jak i konieczność zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

W ramach powiadomienia  przekazywane są podstawowe informacje  dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy (w szczególności, nazwę albo imię (imiona) i nazwisko podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacyjny NIP i REGON albo numer PESEL) oraz dane osobowe obywatela Ukrainy.

 W przypadku obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski począwszy od 24 lutego 2022 r., złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL i uzyskanie numeru PESEL stanowi potwierdzenie legalnego pobytu na podstawie specustawy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracę informuje również o: rodzaju umowy, jaką zawarł z obywatelem Ukrainy, stanowisku lub rodzaju wykonywanej pracy oraz miejscu wykonywania pracy.

Nie są natomiast potrzebne informacje  jak w przypadku rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, o okresie, na jaki umowa została zawarta, najniższym wynagrodzeniu określonym stawką godzinową lub miesięczną, wymiarze czasu pracy (w przypadku umowy o pracę) lub liczbie godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu (w przypadku umowy cywilnoprawnej).

500 PLUS DLA UCHODŹCY – KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

Dla uzyskania 500 PLUS konieczne jest złożenie  wniosku przez internet – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.. By zalogować się do PUE, potrzebny jest profil zaufany i telefon komórkowy. Po złożeniu wniosku o 500+, na PUE o będzie decyzja o przyznaniu świadczenia. Dla ułatwienia w sobotę i niedzielę placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+. 

 Co jest potrzebne ? Niezbędny jest numer PESEL oraz konto w polskim banku .

Co jest  istotne ? : nieznajomość języka polskiego nie będzie przeszkodą w złożeniu wniosku o 500+. Formularz będzie także po ukraińsku. System informatyczny także będzie podpowiadać, które rubryki po kolei należy wypełniać. Będzie trzeba tam wpisać przede wszystkim swoje dane oraz dane dzieci, które są razem z uchodźcą w Polsce.

Jeśli 500 zł na dziecko zostanie przyznane, uchodźca ma wypłaty zapewnione przez 18 miesięcy – bez konieczności składania kolejnych wniosków oczywiście pod warunkiem przebywania na terenie Polski Jeśli wyjdzie do innego kraju lub wróci na Ukrainę, wsparcie nie będzie już wypłacane.

Szczeciński Budżet Obywatelski – głosowanie rozpoczęte !

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu Miasta Szczecin. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągną najlepszy wynik przeznaczone zostaną do realizacji.

Głosowaniu poddawane są projekty ogólnomiejskie – czyli takie, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków oraz lokalne – na które przeznaczono 70% środków.
Dzięki temu każdy mieszkaniec Szczecina – niezależnie od miejsca zameldowania – ma możliwość na faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu.

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17.520 000 zł.

Głosować można do 13 grudnia do godziny 12:00.

Lista propozycji na rok 2023, szczegóły i zasady głosowania są dostępne pod linkiem:

Szczeciński Budżet Obywatelski | Portal SBO (szczecin.eu)

Językowe SOS dla cudzoziemców

Wojna w Ukrainie i kolejne jej etapy powodują, że zimowa fala uchodźców szacowana jest na 200 tysięcy osób do nawet pół miliona osób.

Oznacza to, iż przybędą kolejne osoby, dla których niezwykle ważnym stanie się podstawowa i bieżąca komunikacja w życiu codziennym. Właśnie dlatego prezentujemy inicjatywę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, którą chcielibyśmy polecić każdemu cudzoziemcowi, aby mógł poczuć się nieco swobodniej.

Językowe SOS rozmówki ukraińsko – polsko – angielsko – niemieckie- to tytuł pozycji, którą można pobrać i korzystać „od zaraz”.

Podstawowe zwroty w sytuacjach typu: u lekarza, na poczcie, w urzędzie itp. to bardzo ważna pomoc dla osób, które znajdują się w całkowicie nowej rzeczywistości.

Jak zapewnia znamienite grono, które brało udział w projekcie – jest to wersja podstawowa, która być może zostanie w przyszłości rozbudowana.

Publikacja została sfinansowana ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Więcej informacji oraz samą publikację znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://usz.edu.pl/jezykowe-sos-rozmowki-ukrainsko-polsko-angielsko-niemieckie

(tekst został sprawdzony przez Ortograf.pl)

Zakupowe szaleństwo w Black Week !

Termin Black Friday czy też Black Week zagościł w Polsce od roku 2015 i od tamtego czasu ostatni piątek listopada jest dniem, w którym można skorzystać z wielu okazji cenowych związanych z handlem zarówno stacjonarnym, jak i internetowym. Z biegiem lat dzień ten stał się ważnym wydarzeniem marketingowym oczekiwanym zarówno przez sprzedawców, jak i klientów. Handel Przedłużył ten czas o kolejne dni i ostatecznie mamy co najmniej Black Week. Na największe zniżki można liczyć w przypadku elektroniki, odzieży, obuwia i sprzętu AGD. 

Warto jednak zachować zdrowy rozsądek i sprawdzać, czy rzeczywiście cena podawana jako „obniżona” taką jest. Wystarczy porównanie proponowanych nam cen z cenami podawanymi na stronach internetowych. 

Niektórzy handlowcy informują, iż towar zakupiony w tej promocji nie podlega reklamacji z tytułu rękojmi. Jest to niezgodne z prawem – żadne przepisy chroniące prawa konsumentów nie są wyłączane na ten dzień. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem. https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 W przypadku kłopotów pomocy udzieli zespół Rzecznika Praw Konsumenta w Szczecinie: http://konsument.um.szczecin.pl/ 

Sprawdzono z https://polszczyzna.pl/sprawdzanie-pisowni/ | iKorektor

Dodatek węglowy

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ustanowiła zasady oraz wysokość jednorazowego świadczenia wypłacanego osobom, które ogrzewają swoje nieruchomości węglem lub węglopochodnym paliwem. Stawki wyglądają następująco:

3000 zł – gdy do ogrzewania wykorzystywany jest pellet drzewny,

2000 zł – olej opałowy,

1000 zł – drewno kawałkowe,

500 zł – gaz LPG.

Dopłata ta przysługuje także cudzoziemcowi, który ma:

 • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
 • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Wnioski o to świadczenie należy składać do dnia 30.11.2022 roku.

https://www.scs-szczecin.pl/m/aktualnosci/dodatek-weglowy-28.html

 Dziedziczenie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemca 

Jak każdy obywatel tak i cudzoziemcy mogą nabyć spadek zarówno w formie dziedziczenia ustawowego jak i na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. W takim wypadku nie ma różnic pomiędzy obywatelami polskimi ja obcokrajowcami. 

 Jedyne obostrzenia są związane z nabywaniem tą drogą nieruchomości bądź też udziałów w nich i to też nie w każdym przypadku.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nabywa całość lub część nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego które z definicji określa kolejność dziedziczenia dla osób bliskich – małżonka, dzieci, rodziców – w takiej sytuacji cudzoziemiec nie jest zobligowany do żadnych innych działań jak tylko uzyskanie stosownego dokumentu albo Sądu w postaci postanowienia albo z potwierdzenia od notariusza

 Zgoła inaczej wygląda sytuacja, gdy cudzoziemiec nabywa spadek w tym nieruchomość na podstawie testamentu. W tym przypadku niezbędna jest decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych RP który wyda zgodę na nabycie tej nieruchomości przez obywatela innego państwa. 

Z tego obowiązku zwolnieni są obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. W ich przypadku zezwolenie jest niezbędne wyłącznie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209

Szczecin w XIX wieku – wystawa w Książnicy Pomorskiej.

Miasto Szczecin do roku 1873 miało status twierdzy, co znacznie ograniczało jego rozwój. Po zmianie tego statusu nastąpił okres rozwoju przemysłu (przede wszystkim stoczniowego), transportu kolejowego oraz dynamicznej rozbudowy miasta.

 Ogromną rolę w tym procesie odegrał Johannes Quistorp to- syn królewskiego komisarza. W Szczecinie odbywał roczną służbę wojskową, po której został tu do końca życia. Johanes Quistorp okazał się być mężem opatrznościowym Szczecina- wówczas Stettina. Otworzył fabrykę cementu portlandzkiego, który był hitem na rynku budowlanym. Zlecił także wybudowanie stoczni do produkcji statków. Otworzył hutę oraz miejsce do produkowania beczek. Zarobił fortunę, ale hojnie dzielił się nią z innymi.

Bardzo dbał o swoich pracowników. Jako pierwszy zadbał o ich potrzeby socjalne. Wiele budowli i rozwiązań urbanistycznych do dnia dzisiejszego służy szczecinianom. Jest to obecny Part Kasprowicza, tereny lasku Arkońskiego, osiedla willowe na Pogodnie i Łęknie, Jasne Błonia – budynek magistratu -czy Syrenie Stawy. Pomimo ogromnej fortuny na miejsce swojego pochówku wybrał sobie skromny plac położony w sercu kompleksu „Bethanien”, wśród lekarzy, sióstr zakonnych i ubogich. To właśnie tam znajduje się Skwer Rodziny Quistorpów.

W 200 rocznicę urodzin nestora filantropów Książnica Pomorska przygotowała wystawę, która zawiera wiele ciekawych eksponatów z tamtego okresu naszego pięknego miasta. Fotografie, widokówki, dokumenty – to zbiór, który warto zobaczyć i porównać co pozostało do dziś po działaniach niezwykle ważnej rodziny Szczecina.

Wystawa potrwa do 2 grudnia bieżącego roku.

 https://www.ksiaznica.szczecin.pl/wydarzenia/single/id/2138

Działalność nierejestrowana jako sposób na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa dla cudzoziemców

 W polskim prawie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej niezbędnym jest zarejestrowanie jej w odpowiednim rejestrze. Rejestr ten zależy od wielu czynników w tym w szczególności od założonej formy prawnej przedsiębiorstwa. 

Niemniej jednak nie każdy potrzebuje prowadzić działalność na dużą skalę.Takim drobnym działalnościom zarobkowym służy działalność nierejestrowana.

 Jej podstawowe kryteria to:

 • przychody z działalności w żadnym miesiącu danego roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (jest to obecna wysokość związana z 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • w okresie 60 miesięcy przed tymi działaniami nie była prowadzona działalność gospodarcza rejestrowana

 Osoba prowadząca taką działalność nie podlega obowiązkowi płacenia składek ZUS, nie potrzebuje numerów NIP I REGON, nie płaci podatku VAT a zamiast trudnej księgowości wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży.

Ważne jednak jest to, iż w takim przypadku osoba prowadząca działalność ma status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z tego względu nie jest już konsumentem i musi znać swoje obowiązki z tej roli wynikające.

Taka forma działalności sprawdza się przy pracy wykonywanej w domu – tzw. chałupniczej, przy pracy wykonywanej sezonowo związanej ze zbiorem owoców, warzyw czy runa leśnego. 

 Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na:

www.biznes.gov.pl

 Szczegółowe  i indywidualne porady świadczą nasi doradcy.

Home

Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności cudzoziemca w Polsce

W prawie wspólnotowym Unii Europejskiej brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania” orzeczeń o niepełnosprawności, a Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Oznacza to, iż cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. 

Podobna sytuacja dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie mają szczególnych rozwiązań prawnych.  Wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do obywateli Ukrainy w oparciu o tożsame przepisy co osobom posiadającym obywatelstwo polskie. 

W tym kontekście niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek, który należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu pobytu.

Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

2) dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,

3) dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, o ile takimi dysponujemy np. konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty dotyczące stanu zdrowia sporządzone w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy nie posiadamy dokumentacji medycznej konieczne będzie przejście przez cały proces badań mających na celu ustalanie przyczynę i istnienie niepełnosprawności a także jej stopnia. 

Oto dane adresowe szczecińskiej placówki:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2

70-506 Szczecin

 https://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/powiatowy_zespol_ds_orzekania_o_niepelnosprawnosci/

Wskazówki systemu opieki medycznej dla osób objętych ubezpieczeniem NFZ

Praktyczne wskazówki systemu opieki medycznej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 W polskim systemie opieki zdrowotnej pierwszym szczeblem jest podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarz pierwszego kontaktu. Takiego lekarza należy wybrać w przychodni składając pisemną deklarację. Do niego rejestrujemy się w razie choroby, na okresowe badania kontrolne oraz szczepienia. W ramach ubezpieczenia można udać się do lekarza także wtedy, gdy nic nam nie dolega a mamy potrzebę zrobienia badań okresowych kontrolujących stan zdrowia. Ten lekarz wypisze nam też recepty na leki jakie musimy przyjmować na stałe. Przy okazji wyboru lekarza rodzinnego sprawdzimy, czy jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Po podaniu numeru PESEL system zweryfikuje nasze uprawnienia do darmowej opieki zdrowotnej. 

Zaleca się by do tego samego lekarza były zapisywane całe rodziny – ułatwia to diagnostykę i lekarz ten staje się naszym rodzinnym lekarzem w pełnym znaczeniu tego słowa. W Szczecinie znajduje się 269 przychodni, z których 22 udostępnia rejestrację online.

Kolejny szczebel to lekarze specjaliści. Są to np. okuliści, neurolodzy, kardiolodzy, diabetolodzy itp. Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu – lekarza rodzinnego nie zostaniemy do nich zapisani na wizytę.

Zdarzają się też sytuacje nagłe i wymagające pilnej pomocy. W takim wypadku należy dzwonić na numer 999 – jest to numer pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni przyjadą najszybciej i zadecydują czy jest potrzeba przewiezienia pacjenta do szpitala. Ważnym jest by nie nadużywać tej możliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za nieuzasadnione wezwanie karetki grozi grzywna do 1500 zł (wezwana przez pogotowie policja może nałożyć mandat z art. 66 kodeksu wykroczeń).

https://www.nfz-szczecin.pl/a72tt_strony_internetowe_placowek.htm

https://www.999.szczecin.pl/

Procedura nostryfikacji tj. uznanie zagranicznego dyplomu za równoważny polskiemu 

W wyniku nostryfikacji otrzymuje się zaświadczenie, które potwierdza, że dyplom uzyskany  za  granicą został uznany za równoważny z określonym polskim dyplomem i z określonym tytułem zawodowym.

Wniosek o nostryfikację należy złożyć w uczelni, która posiada tzw. kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Do wniosku o nostryfikację dołącza się:

1) dyplom ukończenia studiów;

2) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;

3) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie  którego wnioskodawca został przyjęty na studia;

4) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

Na podstawie przedstawionych dokumentów uczelnia dokonuje oceny  porównawczej   z podobnymi studiami prowadzonymi w uczelni rozpatrującej wniosek. Jeżeli uczelnia stwierdzi różnice w tym zakresie, może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych by zniwelować zauważone różnice.

Termin na załatwienie sprawy wynosi 90 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Wniosek podlega opłacie, której maksymalna wysokość wynosi  3 205 zł.  Można ubiegać się o zwolnienie z opłaty w całości lub w części – warunki i tryb zwalniania z opłaty ustala uczelnia. 

Po przeprowadzeniu postępowania uczelnia wydaje zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca ukończył studia na poziomie studiów pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w polskiej uczelni.

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001881/O/D20181881.pdf

aktualne kategorie naukowe uczelni 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/05/13.05.2021_wykaz-kategorii-naukowych-2017_2021.pdf.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to rodzaj wsparcia dla rodzin wielodzietnych w postaci systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Z karty mogą skorzystać rodziny z co najmniej trójką dzieci bez względu dochód. Dzięki KDR można m.in. zrobić tańsze zakupy spożywcze, dostać zniżki na przejazdy kolejowe czy uzyskać bezpłatny wstęp do ciekawych miejsc. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Przez rodzica rozumie się także rodzica który prowadzi rodzinny dom dziecka albo też jest rodzicem zastępczym.

Prawo do posiadania Karty przysługuje cudzoziemcowi – członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1/ cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

.Miejsca, które oferują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem:

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich lista dostępna jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. 

http://www.scs-szczecin.pl/swiadczenia/karta-duzej-rodziny.html

https://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl/chapter_117010.asp

Sposób, forma i tryb reklamacji towarów niezgodnych z umową 

Po zawarciu umowy kupna sprzedaży każdy konsument z mocy prawa może reklamować towar niezgodny z umową. Reklamacja jest składana do sprzedawcy, bo to właśnie sprzedawca odpowiada wobec kupującego za zgodność towaru z umową. 

 Towar jest zgodny z umową, gdy:

 • nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany
 • jego właściwości są zgodne z tym co publicznie do wiadomości podaje sprzedawca lub producent. Jeśli zatem reklama informuje o tym, że towar spełni określone oczekiwania – brak ich spełnienia można reklamować. 

Reklamacja składana jest do sprzedawcy w terminie dwóch miesięcy od ujawnienia się niezgodności pod rygorem utraty tych uprawnień.  Warto posługiwać się tradycyjnym listem poleconym celem potwierdzenia faktu, iż sprzedawca zapoznał się z treścią reklamacji. 

Konsument może żądać:

 • nieodpłatnej naprawy 
 • wymiany towaru na nowy.

O tym czy reklamacja została uznana konsument powinien być poinformowany niezwłocznie. Co ważne – w przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedawcy w terminie 14 dni uważa się, że reklamacja została uznana. 

Nieodpłatność wymiany czy też naprawy nie wyklucza faktu, iż sprzedawca ma tez obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów przez kupującego -tj. kosztów demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia. 

 W przypadku, gdy sprzedawca odrzuci naszą reklamację możemy skierować sprawę do mediacji przez Inspekcję Handlową w Szczecinie ul. Jana Matejki 6b

sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej w Szczecinie ul. Jana Matejki 6 oraz 

Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11046.asp

Porady (szczecin.uw.gov.pl)

  

Umowa kupna – sprzedaży – wzajemne obowiązki stron 

Umowa kupna – sprzedaży jest naszą najbardziej „codzienną” umową. Zawieramy ją w każdym sklepie spożywczym, w kinie, jadąc taksówką, ale też kupując meble czy telefon komórkowy. Kupujemy zarówno towary jak i usługi. Pamiętajmy, że to konsument wybiera towar i to on decyduje jakie ma mieć cechy. 

 W polskim prawie konsument jest chroniony o ile sam zadba o swoje interesy. I tak: przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży zaleca się zapoznanie się z dokumentami jakie podpisujemy, ponieważ to całość dostarczonych dokumentów tworzy umowę. 

Informacje obowiązkowe jakie muszą zostać przedstawione konsumentowi to w szczególności: cena, nazwa towaru, określenie producenta lub importera. Obowiązkowo sprzedawca musi nam wydać: paragon, rachunek lub fakturę, pisemne potwierdzenie tzw. istotnych warunków umowy oraz instrukcję obsługi, jeśli zakupiony towar wymaga takiego dokumentu.

Otrzymane wraz z towarem  dokumenty należy zachować – są one niezbędne w przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub nie będzie spełniał swojej roli.

Umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy – np. na ulicy, podczas prezentacji w domach lub na odległość – np. przez internet powoduje dodatkowe uprawnienia dla konsumenta i obowiązki dla sprzedawców. Przede wszystkim sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy. 

Korzystając z takiej formy zakupu konsument ma prawo bez podania przyczyny w terminie 10 dni odstąpić od umowy od momentu:

 • zawarcia umowy- w przypadku zawarcia umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy
 • wydania rzeczy – w przypadku umowy na odległość

 Aby skutecznie odstąpić od umowy obowiązkiem konsumenta jest poinformowanie o tym przedsiębiorcy na piśmie. W efekcie takich działań umowa jest uznana za niezawartą a sprzedawca nie może potrącić żadnej kwoty z tytułu odstąpienia. Obowiązkiem konsumenta jest zwrot towaru – zwykle następuje to na koszt konsumenta.

W razie nieporozumień i braku możliwości porozumienia się ze sprzedającym pomocą służy:

Miejski Rzecznik Konsumentów https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11046.asp

Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej https://www.szczecin.sa.gov.pl/darmowa-pomoc-prawna,new,m2,131.html,585

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu i obowiązki kupującego 

Prawidłowo sporządzona umowa powinna być sporządzona na piśmie szczegółowo i starannie po to by uniknąć ewentualnych niepotrzebnych sporów w przyszłości. 

Umowa ta powinna zawierać: 

 • dokładne określenie sprzedającego i kupującego: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz organ wydający ten dokument;
 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • precyzyjne określenie przedmiotu umowy, czyli samochodu numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model, rok produkcji, numer silnika, aktualny przebieg, kolor auta, pojemność jego silnika;
 • cenę auta (cyfrowo i słownie), sposób i termin przekazania tej kwoty oraz dzień, w którym dojdzie do przekazania pojazdu wraz z podaniem godziny – w przypadku kolizji drogowej kupującego w dniu przekazania pojazdu – jej wskazanie pozwoli zwolnić sprzedawcę z odpowiedzialności;
 • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
 • podpisy obu stron.

 Po zakupie obowiązkiem kupującego samochód jest: 

 • rejestracja pojazdu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecin w ciągu 30 dni od daty nabycia;
 • podjęcie decyzji, co dalej z polisą OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- można nadal korzystać z polisy sprzedawcy albo ją wypowiedzieć;
 • złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % wartości pojazdu w terminie 14 dni.

 Wynajem mieszkań lub pokoju w Polsce

Umowa najmu lokalu powinna  być zawarta na piśmie i zawierać przede wszystkim: 

 • dane osobowe obu stron – wynajmującego oraz najemcy,
 • dane dotyczące przedmiotu najmu,
 • wszelkie warunki umowy (czas trwania umowy, wysokość czynszu, terminy wpłat, szczegóły dotyczące wypowiedzenia itp.).

Z praktyki i doświadczenia wynika, że szczegółowa i staranna umowa najmu oznacza mniej kłopotów w razie jakiegokolwiek sporu. Warto zatem by zadbać o to by przedmiot najmu został szczegółowo opisany poprzez wskazanie: 

powierzchni użytkowej nieruchomości (zgodną z wpisem w Księdze Wieczystej), łączną dla wszystkich pomieszczeń tj. kuchnia, sypialnia, przedpokój, łazienka itd. 

adresu;

 szczegółowego wyposażenia lokalu – w tym przypadku jest istotna szczegółowa lista tego wyposażenia np.  szafy, kanapy, sprzęt AGD, urządzenia RTV itp.

Warto uwzględnić także stan techniczny nieruchomości – w szczególności warto zadbać o wypunktowanie istniejących usterek obecnych w momencie podpisywania umowy najmu. W tym przypadku pomocna może się stać dokumentacja fotograficzna która często bywa załącznikiem do umowy. 

Opłaty związane z wynajmem to: 

 1. koszty najmu – to kwota należna dla właściciela mieszkania za wynajem, czynsz do zarządcy nieruchomości oraz pozostałe opłaty, czyli: media jak prąd, gaz, woda.
 2. kaucja – jest to zabezpieczenie właściciela lokalu na poczet ewentualnych szkód czy niedopłat. Kaucja zwykle wynosi jednokrotność lub dwukrotność czynszu i jest zwracana w całości po zakończeniu umowy po protokole zdawczo – odbiorczym lokalu oraz rozliczeniu wszelkich kwestii finansowych.

Mieszkania czy pokoju na wynajem można szukać na własną rękę bez pośrednika – jest to opcja tańsza, ale też mniej bezpieczna. 

Można też korzystać z pomocy profesjonalnej agencji nieruchomości, która dopilnuje poprawności zapisów umowy najmu, niemniej jednak jest to działanie związane z koniecznością opłaty za usługi biura. 

 Ważna jest też wiedza o tym, że elementy które nie zostaną w umowie najmu określone –   reguluje aktualnie obowiązująca Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o ochronie praw mieszkaniowych, Ustawa o zasobie gminy oraz Kodeks cywilny.

Rezydencja podatkowa cudzoziemca

Wojna na Ukrainie wybuchła 24 lutego br., w związku z czym dla pierwszych uchodźców minęło 183 dni pobytu w naszym kraju. Po upływie tego terminu osoba przebywająca w danym kraju może być objęta bezwzględnym obowiązkiem podatkowym w państwie pobytu pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek.

Zgodnie z art. 4 Konwencji polsko-ukraińskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli osoba fizyczna jest uznawana za rezydenta podatkowego obu tych państw, w pierwszej kolejności jej status określa się według stałego miejsca zamieszkania. Stałe miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie osoba ta posiada stałe i trwałe ognisko domowe, które zostało urządzone i zastrzeżone dla jej użytkowania. W przypadku jego braku decydujące jest miejsce zamieszkania, w którym podatnik posiada centrum interesów życiowych. W ostateczności państwa rozstrzygają tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że podatnik będący obywatelem Ukrainy może potwierdzić przeniesienie centrum interesów życiowych poprzez złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi, przez co od pierwszego dnia przybycia do Polski zostanie uznany za rezydenta w RP. To efekt art. 52zj ustawy o PIT, który został do niej dodany w kwietniu 2022 r. z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r. A zatem, przepis ten stosuje się tylko do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku wojną.

https://www.prawo.pl/podatki/ustalanie-rezydencji-podatkowej-ukraincow-w-polsce,516787.html

Rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na podstawie oświadczeń – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

ALIMENTY DLA DZIECI CUDZOZIEMCÓW

W sytuacji, gdy jedno z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacji na rzecz dziecka niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania postanowienia sądu. Sądem tym może być zarówno sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, jak i miejsca zamieszkania pozywanego rodzica.

W sprawach, w których pozwanym jest cudzoziemiec sprawę rozstrzyga sąd polski, jeżeli cudzoziemiec ten zamieszkuje w Polsce. W takim przypadku sąd będzie opierał swoje rozstrzygnięcie na prawie polskim.

Z kolei protokół haski w dokumencie o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych wskazuje, iż osoba zobowiązana do wypłacana alimentów i osoba uprawniona do ich uzyskania mogą zawrzeć pisemną umowę, wybierając w niej prawo danego państwa, które będzie ich dotyczyć w sprawie o alimenty. Mają oni do wyboru prawo państwa, którego obywatelem jest jedna ze stron.

W przypadku dla osób z Ukrainy – orzeczenia sądów ukraińskich w sprawie alimentów podlegają procedurze uznania tego dokumentu przez Sąd Okręgowy. W sytuacji kiedy chcemy by dokument ten  miał moc prawną na terenie Polski należy złożyć do Sądu Okręgowego przetłumaczony wyrok sądu ukraińskiego z wnioskiem o uznanie. 

Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)

https://eli.gov.pl/eli/DU/1964/59/ogl/pol

Poznaj zasady wyjazdu z Ukrainy mężczyzn w wieku poborowym 

Sprawdź kto, mimo stanu wojennego, może wyjechać z Ukrainy, a kto nie ma takiej możliwości.

W związku z obowiązującym stanem wojennym na terenie Ukrainy nie każdy mężczyzna może wyjechać poza granice tego kraju. 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w okresie obowiązywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest co do zasady ograniczony dla mężczyzn – obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat.  

Wyjątki mogą dotyczyć tylko osób, określonych w prawodawstwie. Są to osoby, które posiadają zaświadczenie o odroczeniu poboru oraz zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjalną ewidencję wojskową lub orzeczenie komisji wojskowo-lekarskiej o niezdatności. 

Kolejne przesłanki dotyczą osób: 

– na których utrzymaniu przebywa 3 lub więcej dzieci w wieku do lat 18,

 – samotnie wychowujących dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z niepełnosprawnością

 – są rodzicami adopcyjnymi, opiekunami, których bliska rodzina zginęła lub zaginęła w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.

Więcej informacji: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

Legalizacja dokumentów z Ukrainy – klauzula apostille 

Klauzula apostille jest poświadczeniem autentyczności podpisu złożonego na dokumencie urzędowym sporządzonym w danym państwie. W chwili obecnej takie poświadczenie jest bardzo istotne zwłaszcza dla obywateli z Ukrainy.

Ukraina jest sygnatariuszem konwencji haskiej co oznacza, iż nie ma konieczności uwierzytelnienia dokumentów w konsulatach ukraińskich w kraju wydania dokumentu. Wystarczy poświadczenie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku dokumentów szkolnych lub uczelnianych legalizację uzyskamy w Kuratorium Oświaty lub Narodowej Akademii Wymiany Akademickiej.

Wiele dokumentów jest gotowe do uzyskania klauzuli apostille na Ukrainę. 

Dla przykładu akt urodzenia ma już pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego i można uzyskać pieczęć apostille. Podobnie tłumaczenie przysięgłe. Uwierzytelnienie pełnomocnictwa notarialnego wymaga pieczęci Prezesa Sądu Okręgowego.

Zalegalizowanie dokumentu odbywa się poprzez dostarczenie go z wnioskiem i opłatą w kwocie 60 zł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo klikają w poniższy link:

Apostille – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce.

Zawarcie ślubu z cudzoziemcem w Polsce, związane jest z koniecznością przedstawienia we właściwym USC niezbędnego kompletu dokumentów.

 Są to:

 1. dokumenty tożsamości przyszłych małżonków,
 2. odpisy aktów urodzenia – przy czym w przypadku cudzoziemca dokument ten musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 3. zaświadczenie z kraju cudzoziemca o barku przeszkód do zawarcia przez niego małżeństwa zgodnie z prawem jakie obowiązuje w jego ojczyźnie,
 4. jeśli kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje takich zaświadczeń – należy zwrócić się do Sądu Rejonowego i uzyskać zwolnienie z tego obowiązku w postępowaniu nieprocesowym,
 5. w przypadku gdy cudzoziemiec przebywał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia.

https://powroty.gov.pl/zawarcie-malzenstwa-z-cudzoziemcem-w-polsce-9997

 podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 25.02 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28.11 2014 – Prawa o aktach stanu cywilnego 

Procedura tymczasowej ochrony dla osób z tzw. państw trzecich

Tak zwana „tymczasowa ochrona”to procedura, dzięki której możliwe jest zapewnienie natychmiastowej tymczasowej ochrony osobom pochodzącym z państw trzecich, które nie mogą powrócić do swojego państwa.

Po przyjeździe na terytorium Polski, cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców udziela:

– zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku,

– wydaje kartę pobytu,

  opieki medycznej,

– pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie.

Ponadto, cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej wydaje się wizę, jeżeli jest to niezbędne do jego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo, osobie korzystającej z ochrony czasowej i nieposiadającej dokumentu podróży, Szef Urzędu może wydać polski dokument podróży dla cudzoziemca.

W 2021 roku, najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele Białorusi – niemal 2,3 tys. osób. W dalszej kolejności pod względem liczebności znaleźli się obywatele: Afganistanu – 1,8 tys. osób, Iraku – 1,4 tys. osób, Rosji – 1 tys. osób.

https://www.gov.pl/web/ochrona

 

podstawa prawna:

● Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony

● Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami

● art. 106-118 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium R

ZASADY I ODSTĘPSTWA WS. WWOZU ZWIERZĄT Z UKRAINY

Zasady i odstępstwa wwożenia zwierząt towarzyszących uchodźcom przybywającym z Ukrainy do Polski .

Wymogi związane z przemieszczaniem się do państw członkowskich UE osób z psami, kotami i fretkami są objęte specjalnymi procedurami, które nakładają na właścicieli zwierząt obowiązek spełnienia określonych wymagań. Są to przede wszystkim: potwierdzenie faktu, iż zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa oraz iż zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie to jest nadal ważne.

W obecnej nadzwyczajnej sytuacji, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zwierzęta  towarzyszące ich posiadaczom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą zostać wprowadzone na terytorium Polski  także pomimo niespełnienia w/w wymogów.

Osoba przekraczająca granicę ze zwierzęciem zobowiązana jest do wypełnienia wniosku na podstawie którego powiatowy lekarz weterynarii właściwy terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy wystawia pozwolenie na wjazd takiego zwierzęcia. Dokument ten jest bardzo istotny ponieważ ujawnienie jego braku w późniejszym czasie przebywania na terenie RP powoduje umieszczenie zwierzęcia w schronisku dla zwierząt na koszt jego posiadacza, a w szczególnych przypadkach eutanazję zwierzęcia.

Więcej o tych zasadach oraz wykaz miejsc gdzie można bezpłatnie zaszczepić i zaczipować zwierzęta towarzyszące znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

WYTYCZNE KE UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO RYNKU PRACY, SZKOLEŃ I KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

W związku z wojną w Ukrainie do dnia dzisiejszego z Ukrainy uciekło ponad 7 milionów osób.  Do tej pory jedynie stosunkowo niewielka liczba osób w wieku produkcyjnym weszła na unijny rynek pracy, ale oczekuje się, że liczba osób chcących wejść na ten rynek będzie rosnąć.

Szybka i skuteczna integracja na rynku pracy jest ważna zarówno z punktu widzenia społeczności przyjmujących, jak i osób uciekających przed wojną. Integracja umożliwia tym osobom odbudowanie swojego życia oraz dalszy rozwój umiejętności, a w ostatecznym rozrachunku przyczyni się do odbudowy Ukrainy.

Umiejętności i formalne kwalifikacje osób uciekających przed wojną muszą być odpowiednio identyfikowane i uznawane, aby ułatwić im wejście na rynek pracy i zapewnić zatrudnienie odpowiadające posiadanym umiejętnościom. Podnoszenie posiadanych kwalifikacji i zdobywanie nowych ma także decydujące znaczenie dla pomyślnego uczestnictwa w rynku pracy i społeczeństwie.

W opublikowanych wytycznych  Unii Europejskiej opisano środki, które państwa członkowskie mogą wdrażać na podstawie dotychczas wyciągniętych wniosków i zgromadzonych najlepszych praktyk, w oparciu o wcześniejsze działania na szczeblu UE, aby

a. ułatwić integrację na rynku pracy osób przybywających z Ukrainy; oraz

b. zapewniać im dostęp do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych;

• przedstawiono szereg konkretnych przykładów projektów finansowanych ze środków unijnych, które mogą posłużyć państwom członkowskim jako wzorzec dla inicjatyw w tej dziedzinie i umożliwić im optymalne wykorzystanie wsparcia dostępnego na szczeblu unijnym.

Wytyczne mają zastosowanie zarówno do osób, które kwalifikują się do tymczasowej ochrony na podstawie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, jak i do osób kwalifikujących się do odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym.

Podstawą przyjmowania przez UE osób uciekających przed napaścią rosyjską jest jednomyślne uruchomienie – po raz pierwszy w historii – unijnej dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, która nadaje beneficjentom natychmiastowy bezpieczny status obejmujący dostęp do zezwolenia na pobyt, mieszkania, szkół, opieki zdrowotnej i zatrudnienia. Na mocy tej dyrektywy osoby uciekające przed wojną mają prawo dostępu do rynku pracy, możliwości edukacyjnych dla osób dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego. W komunikacie w sprawie przyjmowania osób uciekających przed wojną na Ukrainie z 23 marca zachęcono państwa członkowskie do rozszerzenia dostępu do unijnego rynku pracy również na osoby korzystające z odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym.  Zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia takim osobom również dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. Odpowiednia ochrona jest alternatywą dla tymczasowej ochrony, która może być oferowana przez państwa członkowskie obywatelom państw trzecich, którzy legalnie przebywali na Ukrainie i uciekli z powodu rosyjskiej wojny napastniczej. 

Nowe wytyczne uzupełniają i opierają się na różnego rodzaju środkach wsparcia osób uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainę, które zostały już wdrożone na szczeblu UE. W szczególności Komisja przedstawiła wytyczne operacyjne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, zalecenie dotyczące pomocy wykwalifikowanym uchodźcom w dostępie do zatrudnienia w UE oraz 10-punktowy plan dotyczący ściślejszej koordynacji europejskiej w zakresie przyjmowania osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Ponadto realizowane są różne inicjatywy, aby ułatwić państwom członkowskim pełne wykorzystanie dostępnych środków unijnych, zwłaszcza tych przewidzianych na mocy rozporządzenia w sprawie „Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie” (CARE). UE przekazała już państwom członkowskim płatności zaliczkowe w wysokości 3,5 mld EUR na wsparcie osób uciekających przed wojną.

 Więcej informacji : <ukraina__komisja_przedstawia_wytyczne_maj_ce_u_atwi__osobom_uciekaj_cym_przed_wojn__dost_p_do_rynku_pracy__szkole__i_kszta_cenia_doros_ych_220614_184139 (2).docx>

 ZATRUDNIENIE  OBCOKRAJOWCA – DODATKOWE WYMOGI

W związku z informacją o zakończeniu od dnia 01.07 2022r przyznawania dodatku w wysokości  40 zł dziennie na każdego uchodźcę , koleją rzeczy stanie się konieczność poszukiwania zatrudnienia i podejmowanie pracy na terenie RP. Taka idea jest jak najbardziej zasadna i ma prowadzić do usamodzielnienia się tych którzy podjęli decyzję o dłuższym pobycie w naszym kraju. 

Ważnym zatem jest posiadanie świadomości przez obydwie strony tj przez pracodawcę i pracownika iż zatrudnienie obcokrajowca  wiąże się z dodatkowymi obowiązkami które nie wynikają bezpośrednio z jednego  – ściśle  określonego przepisu , niemniej jednak dotychczasowa praktyka w szczególności kontrole i zalecenia Inspekcji Pracy bardzo mocno uczulają   by stosować pewne żelazne reguły w tym zakresie . Dotyczą one przede wszystkim rzetelnego udokumentowania i potwierdzenia faktu iż obcokrajowiec zrozumiał zarówno treść umowy  jaką zawarł z pracodawcą, warunków pracy, regulaminu jaki obowiązuje w zakładzie pracy , zasad BHP i wszystkich innych kwestii związanych z  charakterem podjętego zatrudnienia.  Dopełnienie tego obowiązku jest istotne dla obydwu stron i pozwala na uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień.

Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem 

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art35954511-umowa-o-prace-ukrainiec-musi-wiedziec-co-podpisuje

Zakup nieruchomości w RP przez cudzoziemca

Kwestie związane z nabywaniem przez Cudzoziemców nieruchomości na terenie RP reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (ustawa z dnia 24 marca 1920 r.), a   w  przypadku  nieruchomości rolnych – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Od obowiązku uzyskania zezwolenia, co do zasady zwolnione są osoby pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Szwajcarii.

W przypadku osób spoza powyższego obszaru, czyli m. in. osób z Ukrainy czy Białorusi, sytuacja jest inna i takie osoby są zobowiązane uzyskać specjalne zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski 

Od tej ogólnej zasady istnieją wyłączenia i zwolnienia – dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty i uzyskać analizę indywidualnej sytuacji. 

Wniosek o udzielenie zarówno promesy na zakup nieruchomości na terenie RP jak i uzyskanie zezwolenia należy kierować na adres: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

https://www.infor.pl/prawo/umowy/dom/5390208,Zakup-mieszkania-przez-cudzoziemca-w-Polsce.html

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209

 Obowiązek zgłoszenia wyjazdu z Polski na dłużej niż 30 dni

W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS  także obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, „Rodzina 500+” czy żłobkowe.

 Niemniej jednak  aby móc korzystać z tego programu istotne jest aby rzeczywiście przebywać z dzieckiem na terenie naszego kraju.  Ta zasada dotyczy każdego obywatela Polski  i każdego cudzoziemca który chce i ma prawo skorzystać z tych przywilejów. 

 O tym przypomina  ZUS w związku z informacjami iż grupy uchodźców powracają na Ukrainę wcześniej występując z wnioskami o przyznanie im prawa do świadczeń. Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go uprawnień wynikających ze specustawy, w tym wypłaty świadczeń socjalnych  . Takie działania są niezgodne z prawem i będą podlegały kontroli w szczególności na podstawie raportów Straży Granicznej . 

Dodatkowe kompetencje uzyskuje również ZUS który będzie mógł wezwać  osoby składające wnioski   do osobistego stawiennictwa w terminie trzech dni roboczych w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia i wypłaty świadczeń. Jeśli uchodźca się nie stawi, ZUS wstrzyma wypłatę lub pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Gdy zaś stawi się po upływie wyznaczonego terminu, świadczenie będzie wypłacane od następnego miesiąca. Data złożenia wniosku nie będzie miała znaczenia.

 Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższych artykułach z których korzystaliśmy 

https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/500-plus/5466182,500-RKO-obywatel-Ukrainy-wyjazd-z-Polski-ZUS.html

https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art36352691-zus-sprawdzi-czy-ukrainiec-wyjechal

Obowiązek szkolny

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe nauka w Polsce obowiązkowa jest do ukończenia 18. roku życia. Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ww. ustawy).Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), zwalnia uczniów ukraińskich z obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Według paragrafu 15 – wydanego na podstawie powyższej ustawy rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, uczniowie pobierający naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu/ nauki. W tej sytuacji rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem/uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko/ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Studia dla cudzoziemca na polskich uczelniach wyższych

Studia w Polsce dzielą się na trzy stopnie studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia) i studia doktoranckie (III stopnia). 

W Polsce są również możliwe studia podyplomowe, które zwykle trwają rok lub półtora roku.

Rok akademicki w Polsce dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się na początku października i trwają do końca stycznia. Z kolei zajęcia w semestrze letnim zaczynają się od połowy lutego i trwają do końca czerwca. 

Zasady podejmowania i odbywania nauki w polskich szkołach wyższych dla cudzoziemców bez konieczności uiszczania opłat są opisane szczegółowo pod linkiem :

Na jakich zasadach cudzoziemcy podejmują i odbywają nauki w polskich szkołach wyższych? – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczegóły dotyczące podjęcia studiów w Polsce, w tym warunki przyjęć na poszczególne uczelnie, harmonogram roku akademickiego oraz informacje dot. czesnego znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: https://study.gov.pl/pl.

Opiekun Tymczasowy

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyły już 3 miliony uchodźców z Ukrainy w tym głównie kobiety i dzieci – często niespokrewnione . Na terenie Polski małoletnie dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osoby dorosłej lub też instytucji.  Na potrzeby tej sytuacji  maksymalnie ułatwiono możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego osobom niespokrewnionym ze sobą .

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

1) Straż Graniczna;

2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;

3) prokurator;

4) Policja;

5) kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

6) przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;

7) osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;

8) osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;

9) inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

Ustanawiając opiekuna tymczasowego sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekunem może być Polak – znajomy rodziców lub sąsiadka Ukrainka, która przyjechała z dzieckiem do Polski. 

Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego. 

Polskie pochodzenie

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę które :

– co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

Wykazuje swój związek z polskością w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów.

W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ?

Poprzez :

 Ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia

Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka .

Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się w Polsce ani  prawa przekraczania granic Polski bez wizy . Na jej podstawie cudzoziemiec może otrzymać wizę pobytową długoterminową  uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy 

W przypadku wątpliwości czy też problemów technicznych zapraszamy na spotkanie z doradcą w CIC 

http://cudzoziemcy.szczecin.eu .

JAK OTRZYMAĆ NIUMER PESEL ?

Numer PESEL w Polsce jest bardzo ważny o czym przekonacie się  na każdym kroku. Jego poosiadanie ułatwia życie a  zaryzykuję stwierdzenie iż bez numeru PESEL spokojne i zgodne z prawem  życie nie jest możliwe.

Jeśli jesteście  cudzoziemcami, którzy mieszkają w Polsce, możecie a nawet powinniście zameldować się – wtedy automatycznie dostaniecie numer PESEL. (  o meldunku będzie traktował kolejny wpis)  Jeśli nie możecie  zameldować się, a jakiś urząd wymaga od Was  numeru PESEL – złóżcie wniosek. 

Jeśli nie możecie się zameldować należy udać się do urzędu gminy, pobrać wniosek i go wypełnić .

 We wniosku  należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL – powinien wskazać Wam również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – dostaniecie  wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Usługa jest bezpłatna. Urzędnik przyjmie wasze zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL – dostaniecie  powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. 

 Jeśli z jakiegokolwiek powodu ta procedura sprawa Wam trudność – zapraszamy  do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura – pomożemy wypełnić formularze i zrozumieć  treść korespondencji z urzędem .

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie

Jak rozliczyć PIT?

W Polsce obowiązuje coroczny  obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jest to obowiązek powszechny i brak dopełnienia tej czynności grozi karami. 

Możemy rozliczyć swój PIT samodzielnie korzystając z dostępnych narzędzi . Oto instrukcja krok po kroku :

1/W serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl/pit/ wybierz e-Urząd Skarbowy.

2/Zaloguj się. Możesz to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Albo po prostu wpisz swoje dane: PESEL lub NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2020 rok, kwotę przychodu z informacji od pracodawcy za 2021 rok (np, PIT-11).

3/Wybierz Twój e-PIT.

4/Sprawdź swoje dane. Możesz zmienić dane, jeżeli nie są poprawne, zmienić sposób rozliczenia (np, wspólnie z małżonkiem), wskazać organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku.

5/Zaakceptuj i wyślij zeznanie.

6/Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). PIT i UPO warto przechowywać przez okres 5 lat.

Jeśli jest to dla Ciebie zbyt trudne – możesz wybrać biuro księgowe które pomoże w rozliczeniu.

Pamiętaj ! w Polsce NIP i PESEL to bardzo ważne ciągi cyfr. Polacy śmieją że nie musisz pamiętać swojego imienia i nazwiska – ale PESEL znać musisz. O tym jak go uzyskać czym różni się od NIP – w następnym wpisie. 

Zapraszamy do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura !

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie

Kiedy stosujemy numer PESEL, a kiedy numer NIP?

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nr PESEL jest identyfikatorem osób, które:

są objęte rejestrem PESEL,

nie prowadzą działalności gospodarczej,

nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT,

nie są płatnikami podatków,

nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast w kontaktach z fiskusem nr NIP posługują się podatnicy, którzy:

są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG,

są osobami niebędącymi przedsiębiorcą (nie podlegają wpisowi do CEIDG), ale prowadzą działalność gospodarczą,

są osobami niebędącymi przedsiębiorcą (nie podlegają wpisowi do CEIDG), ale są zarejestrowani jako podatnik VAT lub podlegają zarejestrowaniu jako podatnik VAT,

nie prowadzą działalności gospodarczej nieobjętej rejestrem PESEL,

nie prowadzą działalności gospodarczej będąc płatnikiem podatków,

nie prowadzą działalności gospodarczej będąc płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Mówiąc wprost –  Ci z Państwa którzy pracują na umowę zlecenie czy też umowę o pracę powinni wystąpić o nadanie numeru PESEL który jest bardzo ważnym identyfikatorem w naszym kraju i służy ułatwieniu naszej identyfikacji nie tylko do celów podatkowych.

 Osoby które prowadzą działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie – nie otworzą jej bez nadania numeru NIP 

Jak zatem wystąpić o nadanie numeru PESEL, gdzie to zrobić – w kolejnym wpisie .

Zapraszamy do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura !. Szczególnie w tym trudnym czasie .

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie

Wymiana hrywien będzie bezpieczna.

Z uwagi na obecną sytuację polityczną związaną z wybuchem wojny w Ukrainie i masowym przyjazdem mieszkańców tego kraju na terenie Polski zostały zaobserwowane działania lichwiarskie w kantorach wymiany walut. W drastycznych przypadkach proponowano wymianę hrywny za 1 grosz. W związku z tym uznano iż  pilnie potrzebna jest interwencja państwa w tym zakresie i w

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Ukraińcy będą mogli po godziwym kursie wymienić hrywnę na złote i na prostych zasadach — pisze „Puls Biznesu”. Zaznacza, że już w przyszłym tygodniu bank PKO BP będzie prawdopodobnie gotów do przyjmowania hrywien w ramach wymiany walutowej uzgodnionej ze stroną ukraińską. Bank pracuje nad dostosowaniem 50-60 oddziałów w kraju do skupu hrywny. Ma obowiązywać limit na osobę w wysokości 1,2-1,3 tys. zł. Hrywna będzie skupowana tylko od osób legitymujących się paszportem ukraińskim.

Zapraszamy na oficjalne witryny prowadzone przez Urząd Miasta, gdzie znajdują się aktualne najważniejsze informacje lokalne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. 

https://wiadomosci.szczecin.eu 

Dodatkowo magistrat uruchomił specjalną witrynę skierowaną do osób uciekających przed wojną w Ukrainie. 

https://szczecinukrainie.szczecin.eu

Powyższa strona zawiera m in. informacje na temat kwestii związanych z zakwaterowaniem uchodźców. 

https://szczecinukrainie.szczecin.eu/mieszkanie

Zmiany w zezwoleniach dla cudzoziemców. Luty 2022.

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców pozostawiły niemal nienaruszone procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, jak i zawartość tego dokumentu. Jedyną zmianą jest ustanowienie pierwszeństwa w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenia na pracę dla przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, których wykaz ma być określony w rozporządzeniu.

Kiedy nie trzeba mieć nowego zezwolenia na pracę?

Ważna zmiana dotyczy przepisów stanowiących katalog przypadków, w których nie trzeba wnioskować o nowe zezwolenie na pracę. Jest on zawarty w artykule 88f ust. 1c. Po nowelizacji przepisów katalog ten wygląda następująco:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiot  powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę;

i dodane po nowelizacji zapisy:

zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków,

zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie wymagają ubiegania się o nowe zezwolenie na pracę.

Zmiany w przepisach, dokonane 29 stycznia 2022 roku, dotyczą także przypadków, w których cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP i nie muszą mieć zezwolenia na pracę. Po nowelizacji do artykułu 87 ustęp 1 dodano punkt 9a, który stanowi, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

9a) jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub członkiem jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy.

Oznacza to, że do grupy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce dołączyli obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy:

korzystali z prawa pobytu w państwie członkowskim zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu w nim mieszkają,

korzystali z uprawnień pracowników przygranicznych co najmniej w jednym państwie członkowskim zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu z nich korzystają.

Zwolnienie to dotyczy także członków ich rodzin.

EMERYTURA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Jeżeli pracowałeś w Polsce i na Ukrainie, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę przeczytaj poniższe informacje. 

Jeśli mieszkasz na terenie Polski :

 1. wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS:
 2. do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

3.Wypełnij również właściwy formularz o świadczenie z instytucji ubezpieczeniowej Ukrainy.

Na podstawie tych dokumentów  zostanie wyliczona należna Ci emerytura  lub renta z ZUS oraz przekazany wniosek o świadczenie ukraińskie i do instytucji ubezpieczeniowej Ukrainy. Instytucja ta rozpatrzy wniosek na podstawie swoich krajowych przepisów i przyśle decyzję o emeryturze lub rencie.

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Katalog najważniejszych zmian 

1.Wydłużenie oświadczeń z 6 do 24 miesięcy

2.Uproszczone postępowanie o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dotyczy  postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy. Rozwiązanie to ma na celu sprawnie zakończyć toczące się postępowania i zniwelować większość zaległości, które powstały w ostatnich latach w związku z rosnącą liczbą prowadzonych spraw oraz pandemią COVID-19″ – zaznaczył.

3.Usprawnienie wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę – związana jest z postępowaniami dotyczącymi  udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

4. Skrócenie terminu na wydanie wizy krajowej na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej, czyli optymalizacja procedur oraz dążenie do skrócenia długości trwania postępowań.

5. Przyspieszenie  uzyskania zezwolenia dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Wojewoda, rozpatrując wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, będzie uwzględniał pierwszeństwo cudzoziemców mających pracować u przedsiębiorców, którzy znajdą się w tym wykazie.

6.Nowelizacja zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka. Po jednej ze zmian wśród dowodów, które mogą potwierdzić spełnienie warunków do otrzymania tego dokumentu, znajdą się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Inne zmiany dotyczą m.in.: określenia 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy; skrócenia terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych uporządkowania przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać.

Zmiana taryfikatora mandatów 2022

Nie warto się spieszyć !!

Zmiany w prawie drogowym będą bolesne dla naszych portfeli. 

Według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o 71 km/h wyniesie 2500 tys. Za rozmowę przez telefon w czasie jazd zapłacimy 500 zł.

Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł. 

1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych.

Z kolei naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów będzie zagrożone karą 1000 zł mandatu. 

800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

Grzywna nie niższa niż 4000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie .

To tylko niektóre z wielu  zmian. Poniżej zamieszczamy  link do pełnej listy.

https://prawo.gazetaprawna.pl/prawo-jazdy/artykuly/8324851,mandaty-drogowe-wysokosc-2022-taryfikator-przekroczenie-predkosci.html

Zmiany w programie 500+

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) a od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy . 

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, można złożyć do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Zaś wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Od 1 lutego 2022 r. ruszy nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

POLSKIE POCHODZENIE

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę której:

 • co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej
 • wykazuje swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów.

W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ?

Poprzez :

 • ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia
 • ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia
 • ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka .

Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się w Polsce ani  prawa przekraczania granic Polski bez wizy . Na jej podstawie cudzoziemiec może otrzymać wizę pobytową długoterminową  uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy 

W przypadku wątpliwości czy też problemów technicznych zapraszamy na spotkanie z doradcą w CIC 

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców.

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego realizowany w ramach Centrum Informacji dla Cudzoziemców. Kurs kierujemy do osób mieszkających w Szczecinie, rozpoczynających naukę języka polskiego.
Zajęcia będą odbywały się w grupach 15 osobowych, w godzinach popołudniowych jeden raz w tygodniu po 2 godziny, w sumie 30 godzin.
Podmiotem prowadzącym jest nasz partner, szkoła językowa Profi Lingua z siedzibą w Szczecinie, Plac Brama Portowa 4.
Zajęcia rozpoczynają się już w lutym!
Zgłoszenia przyjmujemy pod linkiem: https://forms.gle/ek2nFNv7EzTRytPQ8
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby pracujące.

Załatwianie spraw urzędowych przez ePUAP

ePUAP to skrót od nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. ePUAP pozwala na załatwianie wielu spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w dowolnym czasie i miejscu. Korzystając z tej platformy, nie jesteśmy ograniczeni godzinami pracy urzędów i sami decydujemy, kiedy złożyć dany wniosek.

ePUAP oferuje dostęp do usług elektronicznych, szybko, wygodnie i bezpiecznie. Dzięki niemu możemy załatwić wiele spraw w różnych urzędach, sprawdzić na bieżąco statusy spraw i wniosków złożonych wcześniej a także wysłać lub odebrać urzędową korespondencję.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie – urząd musi wiedzieć z kim ma do czynienia. Wniosek nie musi być podpisany ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak pocztowe awizo.
Usługa jest bezpłatna, wystarczy założyć konto na ePUAP i można z niego korzystać bez opłat.

Przykładowe urzędy i sprawy obsługiwane przez ePUAP

samorządy, w tym urzędy gminy/miasta – wnioski o dowód osobisty dla siebie lub dziecka; zgłoszenie utraty lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadomienie o sprzedaży samochodu; sprawy meldunkowe
USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskanie odpisów aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów; zgłoszenie urodzenia dziecka,
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – możliwość sprawdzenia czy jesteśmy ubezpieczeni przez pracodawcę i jaką otrzymamy emeryturę; wgląd w zwolnienia lekarskie i składki,
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – możliwość odebrania przed wyjazdem za granicę karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
US (urzędy skarbowe) – wgląd we własne rozliczenia podatkowe; zgłoszenie spadku lub darowizny,
KRK (Krajowy Rejestr Karny) – pobranie zaświadczenia o niekaralności,
UP (urzędy pracy) – rejestrowanie się jako osoba bezrobotna, oferta szkoleń,
Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych – wgląd we własne dane i dokumenty,
inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne – rejestracja działalności gospodarczej; 500+, wysyłanie pism ogólnych.

Niektóre sprawy dostępne przez ePUAP dotyczące cudzoziemców:

Zameldowanie na pobyt czasowy
Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
Wydanie lub wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP

Z usługi może skorzystać każda osoba:

posiadająca numer PESEL,
posiadająca konto na ePUAP,
mogąca potwierdzić swoją tożsamość w internecie (np. poprzez Profil Zaufany).

Zakładanie konta EPUAP

Wejdź na epuap.gov.pl.
Kliknij Zarejestruj się.
Wypełnij krótki formularz.
Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który musisz potwierdzić.
Zaloguj się na założone konto.
Zacznij korzystać z ePUAP.

PROFIL ZAUFANY – ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Profil Zaufany to metoda weryfikacji tożsamości stosowana przez zdecydowaną większość instytucji publicznych w Polsce, która pozwala na załatwianie spraw urzędowych online.
Profil jest bezpłatnym narzędziem do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami), dzięki któremu możemy:
 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.
Profil Zaufany daje przede wszystkim dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP , która służy do wysyłania wniosków lub pism oraz odbieranie pism z różnych urzędów. Ponadto dzięki niemu można między innymi:
 • zarejestrować, zawiesić, wznowić lub zlikwidować działalność gospodarczą na CEIDG
 • załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem swoim lub pracownika na PUE ZUS
 • złożyć wnioski o zezwolenie na pracę cudzoziemca na praca.gov.pl
 • sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe, a także zgłosić spadek lub darowiznę na Portalu podatkowym.
 • pobrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Podstawowym wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL. Istnieje również możliwość uzyskania Profilu Zaufanego przez obcokrajowca bez numeru PESEL. Wówczas konieczne jest uwierzytelnienie tożsamości za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (usługa odpłatna).
Jednakże podpis kwalifikowany sam w sobie zapewnia możliwość podpisywania dokumentów więc posiadając go nie ma potrzeby zakładania Profilu Zaufanego.
Istnieją 2 metody założenia profilu zaufanego:
I. Poprzez portal z weryfikacją tożsamości w punkcie potwierdzeń.
Żeby tego dokonać należy przejść następującą procedurę rejestracyjną.
1. Założyć konto na portalu http://www.epuap.gov.pl.
2. Zalogować się do założonego przez siebie konta.
3. Wypełnić wniosku o założenie profilu zaufanego. (moje konto -> moje profile zaufane -> złóż wniosek o profil zaufany).
4. Przesłać wniosek.
5. Udać się do punktu potwierdzeń celem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.
Jest to jedyny moment, kiedy należy udać się do instytucji osobiście. Po weryfikacji można załatwiać sprawy urzędowe online.
Składanie podpisu zaufanego autoryzowane jest kodem SMS wysyłanym z bramki SMS o nazwie „PZePUAP”
II. Poprzez bankowość internetową, bez konieczności weryfikacji w urzędzie.
Wystarczy zalogować się na swoim koncie w banku, odnaleźć odpowiednią zakładkę w interfejsie (nazywają się różnie w poszczególnych bankach np. eUrząd, e-tożsamość, sprawy urzędowe itp.)  i wypełnić krótki formularz (bank nie będzie przechowywał zawartych w nim informacji). Usługa jest bezpłatna, dostępna w większości, jednak nie we wszystkich bankach.
W tym przypadku składanie podpisu zaufanego autoryzowane jest w serwisie internetowym banku. W momencie dokonywania podpisu nastąpi przekierowanie do serwisu internetowego powiązanego z profilem zaufanym.
Punkty potwierdzające w Szczecinie:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polickie BP ul.Husarów 4a
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski OR ul. Szafera 10
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Felczaka 19
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Drzymały 5
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Rydla 65
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Żołnierska 45
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4
ZUS Oddział w Szczecinie  ul. Andre Citroena 2
ZUS Oddział w Szczecinie  ul. Matejki 22
Profil zaufany można potwierdzić również za granicą. Listę punktów potwierdzających znajduje się na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Wakacje 2021 – krótki poradnik.

W jakiej sytuacji można odstąpić od imprezy turystycznej ?
Konsument może odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Taką sytuacją jest np. epidemia. W tym wypadku konsument nie jest obciążany kosztami odstąpienia od umowy. Nie należy mu się jednak żadne odszkodowanie lub zadośćuczynienie od organizatora. Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało skutecznie złożone Ale uwaga : przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu (art. 15k ustawy o COVID-19). Zamiast zwracać pieniądze, biuro może konsumentowi zaproponować inną wycieczkę lub voucher, ale konsument nie musi z tej możliwości korzystać.
Wycieczka została odwołana przez koronawirusa. Czy przysługuje nam zwrot pieniędzy ?
Tak. Zgodnie z art. 47 ust. 5 pkt. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jeżeli organizator turystyki nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, może ją rozwiązać i zwrócić podróżnemu wszystko to, co wpłacił. Podróżnemu nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Warunkiem jest, by organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Uwaga! Przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do rozwiązania umowy o imprezę turystyczną dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak organizator turystyki powiadomił konsumenta o rozwiązaniu umowy.
Wycieczka została odwołana, a organizator odmawia zwrotu pieniędzy proponując voucher, zmianę terminu wycieczki itp.
Jeśli biuro odwołało wycieczkę, ma obowiązek zwrócić pieniądze. Jeśli proponuje inne rozwiązanie (voucher lub inna wycieczka), podróżny może się na nie zgodzić, ale nie musi. To może być okazja do wynegocjowania dobrej oferty. Jeśli konsument woli odzyskać pieniądze, nie musi akceptować propozycji biura. Jednak zwrot dostanie dopiero za pół roku, bo przepisy uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do rozwiązania umowy o imprezę turystyczną dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak informacja o odwołaniu imprezy została faktycznie przekazana konsumentowi. Potem biuro ma jeszcze 14 dni na zwrot pieniędzy.
To tylko kilka przykładów oczywiście. Warto jednak pamiętać o tym by w sytuacjach problemowych konsultować się z Centrum Informacji dla Cudzoziemców – po to jesteśmy.

Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP…

Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP, dziecko nabywa obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej z urodzenia. W prawie polskim obowiązuje tzw. ius sanguinis czyli prawo krwi. Oznacza to, że dziecko uzyskuje obywatelstwa kraju jednego ze swoich rodziców, a nie obywatelstwo miejsca (kraju) w którym się urodziło. Aby nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko stało się faktem, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania należy złożyć oświadczenie o wyborze obywatelstwa dla dziecka. W przypadku, rodzice dziecka nie są małżeństwem, wymagane jest uznanie dziecka przez ojca. Takie oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka i składane jest przez oboje rodziców.
Każde urodzone w Polsce dziecko (niezależnie od obywatelstwa rodziców) w ciągu 14 dni od narodzin musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokonuje tego rodzic, ale może też inna upoważniona osoba. Z wydanym przez USC aktem urodzenia należy udać się do placówki konsularnej kraju pochodzenia rodziców w celu wyrobienia dziecku paszportu (lub wpisać do paszportu rodziców). Z gotowym paszportem można zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w miejscu zamieszkania rodziców (przeważnie matki dziecka) i złożyć wniosek o zameldowanie. Pierwsze zameldowanie następuje na okres do 3 miesięcy, a następnie po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego może być dokonane na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy. Aby legalizacja pobytu naszego nowonarodzonego dziecka mogła być kompletna, nie należy zapominać o wyrobieniu dziecku numeru PESEL. Będzie on niezbędny m.in. w kontaktach z publiczną służbą zdrowia i to niezależnie od tego, że rodzice są ubezpieczeni w ZUS. Numer PESEL nadawany jest z urzędu cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. W takim przypadku, po złożeniu przez obcokrajowca formularza meldunkowego w urzędzie, urząd jest zobowiązany wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o nadanie temu obcokrajowcowi numeru PESEL. Jednakże, aby nie było niespodzianek, proponuję dopytać w urzędzie meldunkowym czy na pewno to uczyni. Cała procedura nadania numeru PESEL powinna trwać około miesiąca.

Nowe zasady otrzymania PESEL dla cudzoziemców

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).
Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe
Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych[1].
Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl .
Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl.
Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.
Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.
[1] powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510).

Nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców od 2022

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zakończyło prace nad założeniami, na których będzie opierała się nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców/.
Zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2022 r.
Coraz większy popyt na pracę cudzoziemców i w ciągu najbliższych lat popyt na pracę cudzoziemców będzie w dalszym ciągu rósł kilka lub kilkanaście procent rocznie.

Polski system prawny określający zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy, choć oceniany jako jeden z najprostszych i najskuteczniejszych w UE pod względem ściągania migrantów zarobkowych wymaga zmian ponieważ w ciągu ostatnich lat przestał spełniać wyzwania współczesnego rynku pracy” .

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zakończyły się prace nad założeniami, na których będzie opierała się nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców.
Celem nowej ustawy jest m.in.:
– zwiększenie udziału w rynku pracy pracowników o wysokich kwalifikacjach,
– poprawa efektywności i szybkości procedur wydawania zezwoleń na pracę,
– wdrożenie bezpiecznego, czytelnego i elektronicznego systemu obsługi procesów legalizujących zatrudnianie cudzoziemców, pozwalającego państwu na dostęp do pełnej informacji dotyczącej obcokrajowców podejmujących pracę w Polsce oraz redukowanie pojawiających się nadużyć.

Przewidywane są również zmiany kompetencyjne w zakresie „klasycznych” zezwoleń na pracę, tj.
– przeniesienie właściwości organu do wydawania tych zezwoleń na poziom powiatów, oraz
– przyznanie wojewodzie kompetencji organu odwoławczego w sprawach rozstrzyganych przez organy powiatowe.
Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z dodatkowym okresem potrzebnym do dostosowania systemów informatycznych ok. 2 lat.

W zakresie powierzania pracy sezonowej cudzoziemcom planowane jest m.in. wprowadzenie pełnej elektronizacji procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonową oraz umorzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę sezonową w przypadkach, gdy cudzoziemiec nie zgłosił się do pracodawcy.

Umorzenie takie będzie następowało automatycznie i będzie ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym. System będzie także automatycznie monitorował brak zawarcia umowy o pracę między pracodawcą a cudzoziemcem lub odprowadzania od niej składek na ubezpieczenia społeczne.
Rozważane jest również ograniczenie instytucji zezwolenia na pracę sezonową tylko do cudzoziemców, którzy wjadą na terytorium RP w celu pracy sezonowej, tj. tzw. „cudzoziemców dyrektywowych”.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.
Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Więcej informacji – Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Spis ludności 2021

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze. W Polsce spis taki rozpoczyna się 1 kwietnia i jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców RP -zatem także dla cudzoziemców. Poniżej macie Państwo wytyczne do spisu.
W razie pytań-zapraszamy do Centrum Informacji dla Cudzoziemców.

Źródło – spis ludności 2021

Następne obostrzenia od 27.03 do 09.04

?Następny lockdown od 27.03 do 09.04 ⛔
?Handel – sklepy meblowe i budowlane o powierzchni od 2000 metrów kwadratowych zamknięte.
? Placówki handlowe, targ, poczta – 1 os 20 metrów kwadratowych.
? Salony fryzjerskie, urody, kosmetyczne zamknięte.
?Żłobki i przedszkola zamknięte. Wyjątek dotyczy medyków i służb porządkowych.

ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

Wśród cudzoziemców przebywających w Polsce znajdują się osoby, które straciły pracę i chwilowo nie mają środków do życia. Stowarzyszenie JADŁODZIELNIA SZCZECIN organizuje żywność dla potrzebujących. W siedzibie organizacji przy ul. Żółkiewskiego 4 można otrzymać żywność. Ponadto gromadzona jest w szafkach, rozmieszczonych na terenie miasta Szczecina.
JADŁODZIELNIA – lokal Szczecin, ul. Żółkiewskiego 4
Godziny otwarcia:
wtorki i czwartki (11:00 – 17:00)
poniedziałki i soboty (9:30 – 12:00)
JADŁODZIELNIA – szafki
1) przy Stowarzyszeniu Stołczyn po Sąsiedzku, ul. Nad Odrą 18, Stołczyn – czynna 24h/7
2) ul. Czarnogórska 68, Szczecin-Dąbie – czynna 24h/7
3) Targowisko Zdroje, ul. Młodzieży Polskiej 26B – czynna do godziny 18:00, później dary można przekazywać na portiernię
4) przy Radzie Osiedla Śródmieście Zachód ul. Władysława Łokietka 22 (wejście od podwórka) – czynna 24h/7
5) ul. Szczecińska 12, przy Domu Sąsiedzkim – Centrum Aktywności Lokalnej, Warszewo – czynna 24h/7
6) ul. Św. Ducha/przystanek bus Stare Miasto – czynna 24h/7
7) Bazar Smakoszy, Off Marina –ul. Zygmunta Chmiliewskiego 18.

Nowe ograniczenia 20.03.21 – 9.04.21


Od 20.03 do 9.04 wprowadzają surowe obostrzenia na terenie całej Polski:
❗ Nauka w klasach 1- 3 wyłącznie zdalna.
❗Zamknięte hotele (za wyjątkiem hoteli robotniczych i określonych podróży służbowych).
❗ Zamknięte kina, teatry, galerie sztuki, muzea, kasyna.
❗ Ograniczona zostaje działalność galerii handlowych.
❗ Zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria i obiekty sportowe.
✅ Kościoły pozostają otwarte. Obowiązuje zasada 1 osoby na 15 m kw. powierzchni.
✅ Przedszkola oraz żłobki pozostaną otwarte.
✅ Póki co nie ma mowy o wprowadzaniu zakazu przemieszczania się.
?Rząd apeluje, by w miarę możliwości z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa, wysyłać pracowników na pracę zdalną.

Akademia Edukatorów i Edukatorek Kulturowych

Proponujemy kilkuetapowe szkolenie skierowane do cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Polsce, przygotowujące do pracy w charakterze edukatora międzykulturowego/ edukatorki międzykulturowej.

Całość kursu to:

szkolenie,
konsultacje indywidualne,
przeprowadzenie własnych zajęć (spotkanie, warsztat, wydarzenie kulturalne, webinarium)
Podczas szkolenia osoby uczestniczące zdobędą wiedzę oraz umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć na temat własnej kultury i dynamiki zjawisk na styku kultur oraz organizowania wydarzeń kulturalnych.

Szczegółowy opis szkolenia pod linkiem – akademia edukatorów i edukatorek kulturowych

Szczepienia COVID-19 dla obcokrajowców.

W Polsce, na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 z 31 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 10), jako metodę zapobiegania COVID-19 wprowadzono wykonywanie szczepień ochronnych. Szczepienia są dobrowolne i darmowe.
Szczepieniami przeciwko Covid-19 są objęte osoby przebywające na terytorium RP, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia, nieszczepione lub niemające udokumentowanego zakończonego szczepienia.

Narodowy Program Szczepień zakłada, że szczepionkę przeciw Covid-19 mogą otrzymać także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce legalnie,  tj. mają kartę pobytu: czasowego lub stałego. Nie jest wymagane pozwolenia na pracę czy zaświadczenie o studiach, dlatego że pobyt czasowy nie zawsze wiąże się z pozwoleniem na pracę czy podjęciem studiów.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Brak karty pobytu wyklucza z możliwości zaszczepienia się.
Obcokrajowiec, który na podstawie karty pobytu zamelduje się w Polsce na co najmniej 30-dniowy pobyt,  zarówno przy meldunku stałym, jak i czasowym, automatycznie otrzyma numer PESEL.

Przy szczepieniu nie ma podziału na narodowość. Obcokrajowców obowiązują takie etapy, jak wszystkich: ze względu na wiek czy wykonywany zawód.

Dla osób posiadających PESEL, skierowanie na szczepienie jest wystawiane w systemie informatycznym automatycznie, zgodnie z harmonogramem szczepień.
W przypadku osób bez nr PESEL, skierowanie jest wystawiane indywidualne przez personel medyczny punktu sczepień.

Nowe zasady bezpieczeństwa (07.11.2020 r.)

Od soboty (07.11.2020 r.) obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:
 • nauka we wszystkich klasach w trybie zdalnym min. do 29 listopada (włącznie z klasami 1 – 3)
 • zamknięte są sklepy w galeriach handlowych (pozostają otwarte jedynie sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, prasą, artykułami dla zwierząt, artykułami remontowo- budowlanymi)
 • zamknięte są placówki kultury – teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne etc.
 • hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej
 • handel w sklepach do 100m2 – 1 osoba na 10m2, a w sklepach powyżej 100m2 – 1 osoba na 15m2
 • kościoły – 1os/15m2.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa (24.10.2020)

Od 24.10.2020 r. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

 • cała Polska w strefie czerwonej
 • nauka w klasach 4 – 8 w trybie zdalnym
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
 • zawieszenie działalności sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)
 • lokale gastronomicznie i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
 • w placówkach handlowych pow. 100 mkw ograniczenie do 5 osób na 1 kasę
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
 • ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ z wyłączeniem:
  – wykonywania czynności zawodowych
  – zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
  – sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Powrót do szkoły w czasach koronawirusa

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w przypadku, gdy uczeń wykazuje objawy chorobowe? To tylko kilka z wielu pytań, które zadają sobie rodzice, uczniowie i pracownicy szkół.

Miasto stawia sobie przede wszystkim jeden cel: ma być bezpiecznie. Właśnie dlatego opracowano szereg specjalnych procedur, opartych m.in. na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które od 1 września będą funkcjonować w szczecińskich placówkach oświatowych. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania, pozwala na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego zarażenia się koronawirusem. I właśnie dlatego praca poszczególnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym będzie wyglądać nieco inaczej niż dotychczas.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady postępowania, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

– wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

– wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.

– osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.

– wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

– wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.

– wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.

– we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk

 

System organizacji pracy szkoły:

– dostanie się do placówki będzie możliwe wszystkimi wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych.

– na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.

– w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.

-wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

– poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, będą często wietrzone.

 

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

– w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.

– w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.

– stołówki zostaną przystosowane do mniejszej liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.

– w szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne

– z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.

 

 

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 przyniesie wiele zmian. Szkoły, choć z pozoru będą funkcjonować w normalnym trybie, będą wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wszystkie podjęte działania mają jeden cel – zapewnienie w tym wymagającym czasie bezpieczeństwa. Trzymanie się zasad pozwala na uniknięcie potencjalnego ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dlatego tak ważne jest by pamiętać o zaleceniach i stosować je w codziennym życiu. W ten sposób uchronimy siebie i innych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak będą funkcjonować szczecińskie placówki oświatowe w nowym roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej: https://koronawirus.szczecin.eu/gotowi_do_szkoly.

KOLEJNY ETAP ODMROŻENIA – CZERWIEC 2020 R.

1. Ruch graniczny

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP – BEZ OBOWIĄZKU KWARANTANNY.

Granice naszego kraju, które są równocześnie granicami zewnętrznymi UE, nadal pozostają zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie:

· Obywatele RP;

· Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

· Osoby, które posiadają Kartę Polaka;

· Dyplomaci;

· Osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;

· W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

· Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów;

· Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

· Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

2. Kwarantanna

Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny nałożony jest na osoby przekraczające granice RP, SPOZA Unii Europejskiej.

3. Transport lotniczy i kolejowy

Od 17 czerwca 2020 r. wznowione zostały:

· Loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.

· Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

· W dalszym ciągu zawieszone są podróże pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

4. Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

· w autobusie, tramwaju i pociągu,

· w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,

· w sklepie, banku, na targu i na poczcie,

· w kinie i teatrze,

· u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

· w kościele, w szkole, na uczelni

· w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

· W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz.

· W pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów).

5. Zgromadzenia i imprezy

– Obowiązuje zakaz zgromadzeń oraz imprez powyżej 150 osób.

– Ograniczenia dotyczą organizacji zgromadzeń, spotkań, imprez oraz zebrań.

– Wyłączone są zakłady pracy – pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

· pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

· stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

6. Sport i rekreacja

Zostały otwarte:

– Baseny – obowiązuje od 19 czerwca (udział publiczności), baseny otwarte od 6 czerwca.

· Na basen może wejść tyle osób, ile stanowi połowa obłożenia obiektu.

· Na torze może przebywać nie więcej niż 4 osoby.

· Na basenach otwartych publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie). Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 25 proc. przewidzianej liczby miejsc. W tym przypadku jednak musi być zachowany dystans społeczny – 2 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Na basenach zamkniętych nadal obowiązuje zakaz udziału publiczności.

– Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek.

– Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 150 uczestników.

– Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane.

· Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności. Zajęte może być co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 2 m, publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc dla niej przewidzianych. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 150 uczestników.

· Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w COS-OPO. Obecnie wszystkie Ośrodki Przygotowań Olimpijskich (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko) są otwarte.

 

 

Obowiązują od 30 maja, udział publiczności od 19 czerwca.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W CENTRUM

1. Poradnictwo w Punkcie Informacyjnym Centrum, przy ul. Hołdu Pruskiego 8, odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.30 do 18.30.

2. W Centrum mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (pracownicy / osoby korzystające z porad, nie wykazujące objawów choroby zakaźnej – kaszlu, kataru, gorączki, osłabienia).

3. Z porady w Centrum mogą skorzystać osoby, które wcześniej umówiły wizytę drogą telefoniczną (+48 791 452 234) lub za pośrednictwem e-mail (cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu).

4. Po wejściu do Centrum każda osoba obligatoryjnie dezynfekuje ręce, a także posiada zasłonięte nos i usta maseczką ochronną, przyłbicą, itp.

5. Pracownicy oraz odwiedzający Centrum muszą zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.

Zniesione ograniczenia

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zostają zniesione ograniczenia:

 • Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni mogą wrócić do pracy i nauki – nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny
 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.
 • Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte
  Wprowadzone są jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
  Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court)
 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni.
  Do tej pory hotele nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zostaje zniesiony ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
  Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu
 • Sklepy budowlane czynne w weekendy.
  Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
 • Biblioteki i muzea.
  Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
  Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną
 • Rehabilitacja lecznicza.
  Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej.
  Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

 

Od środy 6 maja 2020 roku:

 • Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli.
  Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
  Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
  – przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  – gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

 

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Aktualne zasady i ograniczenia (27.04.2020)

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
– dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB DO 13 ROKU ŻYCIA POZA DOMEM BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
– dojazdu do i z pracy,
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
– czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENACH ZIELONYCH, PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE
Zakaz dotyczy więc ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.
Nie można korzystać z rowerów miejskich.
Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, IMPREZ CZY ZEBRAŃ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób.
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.
Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

 

DZIAŁALNOŚĆ GALERII I CENTRÓW HANDLOWYCH
Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
– spożywcza,
– kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania)
– artykułów toaletowych i środków czystości,
– wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
– artykułów remontowo-budowlanych (tylko od poniedziałku do piątku),
– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

LICZBY KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W JEDNYM CZASIE NA TERENIE SKLEPU, NA TARGU I POCZCIE

 • Sklepy i punkty usługowe

Sklepy, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: mogą przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe.
Sklepy, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2: może przebywać 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich
punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 80 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 

KWARANTANNA

 • Kogo obowiązuje?

– Osoby, które miały styczność z chorymi
– Osoby, które przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP
– Osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju
– Osoby, które mieszkają ze skierowanymi na kwarantannę

Osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy mają niezwłoczny obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie! To bardzo poważna sprawa.  Dotyczy wszystkich!

Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych!

 • Czym jest kwarantanna?

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i w miarę możliwości jak najrzadszego wychodzenia do sklepu po zakupy.

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA (14.04.2020)

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
– dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB DO 18 ROKU ŻYCIA POZA DOMEM BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
– dojazdu do i z pracy,
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
– czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENACH ZIELONYCH, PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE
Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, IMPREZ CZY ZEBRAŃ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób.
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

 

DZIAŁALNOŚĆ GALERII I CENTRÓW HANDLOWYCH
Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
– spożywcza,
– kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania)
– artykułów toaletowych i środków czystości,
– wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
– artykułów remontowo-budowlanych (tylko od poniedziałku do piątku),
– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

LICZBY KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W JEDNYM CZASIE NA TERENIE SKLEPU, NA TARGU I POCZCIE

 • Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu
usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów
płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na
terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie
osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla
wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla
których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu
na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich
punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na
jej terenie może przebywać 10 osób.

Tarcza antykryzysowa – cudzoziemcy

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu, a tym samym termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W uproszczeniu: termin na złożenie wniosku na pobyt czasowy wydłuża się do 30 od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego /epidemii (w zależności, który stan obowiązywał jako ostatni).

Pobyt cudzoziemca zostanie uznany za legalny pod warunkiem, że w terminie, określonym w punkcie wyżej, złoży wniosek niezawierający braków formalnych.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do: wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

 • Wiza krajowa

Jeśli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej (typu „D”) przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres jej ważności ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W w/w przypadku nie umieszcza się w dokumencie cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

 • Pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W powyższym przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

 • Zezwolenie na pracę

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio również do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, termin zakończenia pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie tego oświadczenia w okresach nim nieobjętych do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

W uproszczeniu: jeśli oświadczenie kończy swą ważność w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, cudzoziemiec może na nim pracować jeszcze do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dodatkowy czas nie jest wliczany do limitu możliwości pracy na podstawie oświadczenia (tj. 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

 • Osoby, które posiadają zobowiązanie do powrotu

Jeżeli termin zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Chciałbyś złożyć wniosek o:

 • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C)
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego (dotyczy obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki,
  Nikaragui, Singapuru i Urugwaju)?

Okres składania tych wniosków zostanie wydłużony, jeżeli termin wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioski będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał
jako ostatni.

Pobyt

Przebywasz w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE
 • statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgody na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych

a termin ważności twojej karty pobytu (lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”) kończy się w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój pobyt będzie nadal legalny ponieważ są to zezwolenia o charakterze bezterminowym. Złóż wniosek o wydanie nowej karty
pobytu po przywróceniu normalnej obsługi klientów przez urzędy.

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji
Szwajcarskiej. Czy wprowadzenie stanu epidemii wpływa na twoje prawa pobytowe w Polsce?

Nie, wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa na twoje uprawnienia
pobytowe oraz przebywających z tobą członków rodziny