Jak rozwiązać umowę z pracodawcą?

Istnieje kilka możliwości rozstania się z pracodawcą. Są to:

 • porozumienie stron – zakończenie współpracy możliwe jest z dnia na dzień. Zgodę na tę formę rozwiązania umowy muszą wyrazić dwie strony;
 • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy i wynosi odpowiednio:
  • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż pół roku,
  • 1 miesiąc dla osób zatrudnionych minimum pół roku,
  • 3 miesiące w przypadku osób zatrudnionych co najmniej 3 lata.
 • rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – w ten sposób można rozwiązać umowę przede wszystkim ze względu na zawinienia jednej ze stron.

W przypadku pracowników tymczasowych okres wypowiedzenia umowy wynosi odpowiednio:

 • 3 dni w przypadku umów zawartych na okres do dwóch tygodni,
 • 1 tydzień, kiedy umowa przekracza dwa tygodnie.