PROFIL ZAUFANY – ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Profil Zaufany to metoda weryfikacji tożsamości stosowana przez zdecydowaną większość instytucji publicznych w Polsce, która pozwala na załatwianie spraw urzędowych online.
Profil jest bezpłatnym narzędziem do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami), dzięki któremu możemy:
  • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
  • podpisać dokument podpisem zaufanym.
Profil Zaufany daje przede wszystkim dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP , która służy do wysyłania wniosków lub pism oraz odbieranie pism z różnych urzędów. Ponadto dzięki niemu można między innymi:
  • zarejestrować, zawiesić, wznowić lub zlikwidować działalność gospodarczą na CEIDG
  • załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem swoim lub pracownika na PUE ZUS
  • złożyć wnioski o zezwolenie na pracę cudzoziemca na praca.gov.pl
  • sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe, a także zgłosić spadek lub darowiznę na Portalu podatkowym.
  • pobrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Podstawowym wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest posiadanie polskiego numeru PESEL. Istnieje również możliwość uzyskania Profilu Zaufanego przez obcokrajowca bez numeru PESEL. Wówczas konieczne jest uwierzytelnienie tożsamości za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (usługa odpłatna).
Jednakże podpis kwalifikowany sam w sobie zapewnia możliwość podpisywania dokumentów więc posiadając go nie ma potrzeby zakładania Profilu Zaufanego.
Istnieją 2 metody założenia profilu zaufanego:
I. Poprzez portal z weryfikacją tożsamości w punkcie potwierdzeń.
Żeby tego dokonać należy przejść następującą procedurę rejestracyjną.
1. Założyć konto na portalu http://www.epuap.gov.pl.
2. Zalogować się do założonego przez siebie konta.
3. Wypełnić wniosku o założenie profilu zaufanego. (moje konto -> moje profile zaufane -> złóż wniosek o profil zaufany).
4. Przesłać wniosek.
5. Udać się do punktu potwierdzeń celem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.
Jest to jedyny moment, kiedy należy udać się do instytucji osobiście. Po weryfikacji można załatwiać sprawy urzędowe online.
Składanie podpisu zaufanego autoryzowane jest kodem SMS wysyłanym z bramki SMS o nazwie „PZePUAP”
II. Poprzez bankowość internetową, bez konieczności weryfikacji w urzędzie.
Wystarczy zalogować się na swoim koncie w banku, odnaleźć odpowiednią zakładkę w interfejsie (nazywają się różnie w poszczególnych bankach np. eUrząd, e-tożsamość, sprawy urzędowe itp.)  i wypełnić krótki formularz (bank nie będzie przechowywał zawartych w nim informacji). Usługa jest bezpłatna, dostępna w większości, jednak nie we wszystkich bankach.
W tym przypadku składanie podpisu zaufanego autoryzowane jest w serwisie internetowym banku. W momencie dokonywania podpisu nastąpi przekierowanie do serwisu internetowego powiązanego z profilem zaufanym.
Punkty potwierdzające w Szczecinie:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polickie BP ul.Husarów 4a
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski OR ul. Szafera 10
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Felczaka 19
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Drzymały 5
Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Rydla 65
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Żołnierska 45
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4
ZUS Oddział w Szczecinie  ul. Andre Citroena 2
ZUS Oddział w Szczecinie  ul. Matejki 22
Profil zaufany można potwierdzić również za granicą. Listę punktów potwierdzających znajduje się na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList