Szczeciński Budżet Obywatelski – głosowanie rozpoczęte !

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu Miasta Szczecin. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągną najlepszy wynik przeznaczone zostaną do realizacji.

Głosowaniu poddawane są projekty ogólnomiejskie – czyli takie, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków oraz lokalne – na które przeznaczono 70% środków.
Dzięki temu każdy mieszkaniec Szczecina – niezależnie od miejsca zameldowania – ma możliwość na faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu środków z lokalnego budżetu.

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17.520 000 zł.

Głosować można do 13 grudnia do godziny 12:00.

Lista propozycji na rok 2023, szczegóły i zasady głosowania są dostępne pod linkiem:

Szczeciński Budżet Obywatelski | Portal SBO (szczecin.eu)