Umowa kupna – sprzedaży pojazdu i obowiązki kupującego 

Prawidłowo sporządzona umowa powinna być sporządzona na piśmie szczegółowo i starannie po to by uniknąć ewentualnych niepotrzebnych sporów w przyszłości. 

Umowa ta powinna zawierać: 

  • dokładne określenie sprzedającego i kupującego: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz organ wydający ten dokument;
  • datę i miejsce zawarcia umowy;
  • precyzyjne określenie przedmiotu umowy, czyli samochodu numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model, rok produkcji, numer silnika, aktualny przebieg, kolor auta, pojemność jego silnika;
  • cenę auta (cyfrowo i słownie), sposób i termin przekazania tej kwoty oraz dzień, w którym dojdzie do przekazania pojazdu wraz z podaniem godziny – w przypadku kolizji drogowej kupującego w dniu przekazania pojazdu – jej wskazanie pozwoli zwolnić sprzedawcę z odpowiedzialności;
  • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
  • podpisy obu stron.

 Po zakupie obowiązkiem kupującego samochód jest: 

  • rejestracja pojazdu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecin w ciągu 30 dni od daty nabycia;
  • podjęcie decyzji, co dalej z polisą OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- można nadal korzystać z polisy sprzedawcy albo ją wypowiedzieć;
  • złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % wartości pojazdu w terminie 14 dni.