Urzędy – co, gdzie i jak załatwić?

Poniżej znajdziesz listę urzędów oraz wskazówki, jakie sprawy możesz w nich załatwić:

– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – tutaj możesz złożyć wniosek o kartę czasowego lub stałego pobytu, zaproszenie, świadczenia dla osób, które posiadają Kartę Polaka i złożyły wniosek na pobyt stały
– Urząd Miasta Szczecin – to tutaj możesz m. in. zarejestrować swój samochód, wystąpić o meldunek czasowy lub stały, zwrócić się z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, otrzymać prawo jazdy, zgłosić urodzenie się dziecka
– Urząd Pracy – w tym urzędzie możesz zgłosić zakończenie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
– Urząd Stanu Cywilnego – aby dowiedzieć się jakie formalności musisz spełnić, aby wstąpić w związek małżeński, a także by go zawrzeć, udaj się do tego urzędu.