Zmiana taryfikatora mandatów 2022

Nie warto się spieszyć !!

Zmiany w prawie drogowym będą bolesne dla naszych portfeli. 

Według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o 71 km/h wyniesie 2500 tys. Za rozmowę przez telefon w czasie jazd zapłacimy 500 zł.

Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł. 

1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych.

Z kolei naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów będzie zagrożone karą 1000 zł mandatu. 

800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

Grzywna nie niższa niż 4000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie .

To tylko niektóre z wielu  zmian. Poniżej zamieszczamy  link do pełnej listy.

https://prawo.gazetaprawna.pl/prawo-jazdy/artykuly/8324851,mandaty-drogowe-wysokosc-2022-taryfikator-przekroczenie-predkosci.html