Autor: Przemysław Jerzy

Studia dla cudzoziemca na polskich uczelniach wyższych

Studia w Polsce dzielą się na trzy stopnie studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia) i studia doktoranckie (III stopnia).  W Polsce są również możliwe studia podyplomowe, które zwykle trwają rok lub półtora roku. Rok akademicki w Polsce dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni. Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się na początku […]

Opiekun Tymczasowy

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyły już 3 miliony uchodźców z Ukrainy w tym głównie kobiety i dzieci – często niespokrewnione . Na terenie Polski małoletnie dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osoby dorosłej lub też instytucji.  Na potrzeby tej sytuacji  maksymalnie ułatwiono możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego osobom niespokrewnionym ze […]

Polskie pochodzenie

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę które : – co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej Wykazuje swój związek z polskością w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów. W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ? Poprzez :  Ubieganie się o Kartę […]

JAK OTRZYMAĆ NIUMER PESEL ?

Numer PESEL w Polsce jest bardzo ważny o czym przekonacie się  na każdym kroku. Jego poosiadanie ułatwia życie a  zaryzykuję stwierdzenie iż bez numeru PESEL spokojne i zgodne z prawem  życie nie jest możliwe. Jeśli jesteście  cudzoziemcami, którzy mieszkają w Polsce, możecie a nawet powinniście zameldować się – wtedy automatycznie dostaniecie numer PESEL. (  o […]

Jak rozliczyć PIT?

W Polsce obowiązuje coroczny  obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jest to obowiązek powszechny i brak dopełnienia tej czynności grozi karami.  Możemy rozliczyć swój PIT samodzielnie korzystając z dostępnych narzędzi . Oto instrukcja krok po kroku : 1/W serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl/pit/ wybierz e-Urząd Skarbowy. 2/Zaloguj się. Możesz to zrobić za pomocą Profilu Zaufanego lub […]

Kiedy stosujemy numer PESEL, a kiedy numer NIP?

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nr PESEL jest identyfikatorem osób, które: są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków, nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w kontaktach z fiskusem nr NIP posługują się podatnicy, którzy: […]

Wymiana hrywien będzie bezpieczna.

Z uwagi na obecną sytuację polityczną związaną z wybuchem wojny w Ukrainie i masowym przyjazdem mieszkańców tego kraju na terenie Polski zostały zaobserwowane działania lichwiarskie w kantorach wymiany walut. W drastycznych przypadkach proponowano wymianę hrywny za 1 grosz. W związku z tym uznano iż  pilnie potrzebna jest interwencja państwa w tym zakresie i w Wszystko […]

Zapraszamy na oficjalne witryny prowadzone przez Urząd Miasta, gdzie znajdują się aktualne najważniejsze informacje lokalne w języku polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.  https://wiadomosci.szczecin.eu  Dodatkowo magistrat uruchomił specjalną witrynę skierowaną do osób uciekających przed wojną w Ukrainie.  https://szczecinukrainie.szczecin.eu Powyższa strona zawiera m in. informacje na temat kwestii związanych z zakwaterowaniem uchodźców.  https://szczecinukrainie.szczecin.eu/mieszkanie

Zmiany w zezwoleniach dla cudzoziemców. Luty 2022.

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców pozostawiły niemal nienaruszone procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, jak i zawartość tego dokumentu. Jedyną zmianą jest ustanowienie pierwszeństwa w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenia na pracę dla przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, których wykaz ma być określony w rozporządzeniu. Kiedy nie trzeba mieć nowego […]

EMERYTURA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Jeżeli pracowałeś w Polsce i na Ukrainie, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę przeczytaj poniższe informacje.  Jeśli mieszkasz na terenie Polski : wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS: do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.: zaświadczenia […]

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Katalog najważniejszych zmian  1.Wydłużenie oświadczeń z 6 do 24 miesięcy 2.Uproszczone postępowanie o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dotyczy  postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy. Rozwiązanie to ma na celu sprawnie zakończyć […]

Zmiana taryfikatora mandatów 2022

Nie warto się spieszyć !! Zmiany w prawie drogowym będą bolesne dla naszych portfeli.  Według nowego taryfikatora mandat za przekroczenie prędkości o 71 km/h wyniesie 2500 tys. Za rozmowę przez telefon w czasie jazd zapłacimy 500 zł. Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na […]

Zmiany w programie 500+

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski i wypłaca […]

POLSKIE POCHODZENIE

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę której: co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej wykazuje swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów. W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ? Poprzez : ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie […]